1                     Uvod   Na osnovu člana 75. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 72/2019 – dalje: Zakon) ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 79/2011), koji je stupio na snagu 26. 10. 2011, a primenjuje se od 1. 11. 2011. godine – dalje: Pravilnik). Napominjemo da od datuma donošenja Pravilnik u proteklih punih osam godina nije pretrpeo nikakve izmene i dopune, što je svojevrsni kuriozitet u odnosu na mnoge druge podzakonske akte Zakona čije su izmene i dopune bile vrlo česte, pa čak i više puta u toku godine. Članom 1. Pravilnika uređuju se sadržaj i način finansijskog izveštavanja jedinica lokalne samouprave o: planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima, planiranim i izvršenim rashodima i izdacima budžeta jedinica lokalne samouprave, neizmirenim dospelim obavezama (docnje), visini budžetskog suficita, odnosno deficita, planiranim i izvršenim rashodima za plate, broju zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave i nivou zaduženosti opštine/grada. View Fullscreen FEBRUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 159 BUDŽETSKI KORISNICI 1. Uvod Na osnovu člana 75. Zakona o budžetskom siste- mu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 72/2019 – dalje: Zakon) ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i pri- manjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave („Sl. gla- snik RS”, br. 79/2011), koji je stupio na snagu 26. 10. 2011, a primenjuje se od 1. 11. 2011. godine – dalje: Pravilnik). Napominjemo da od datuma donoše- nja Pravilnik u proteklih punih osam godina nije pretrpeo nikakve izmene i dopune, što je svojevr- sni kuriozitet u odnosu na mnoge druge podzakon- ske akte Zakona čije su izmene i dopune bile vrlo česte, pa čak i više puta u toku godine. Članom 1. Pravilnika uređuju se sadržaj i na- čin finansijskog izveštavanja jedinica lokalne samouprave o: ffplaniranim i ostvarenim prihodima i prima- njima, ffplaniranim i izvršenim rashodima i izdaci- ma budžeta jedinica lokalne samouprave, ffneizmirenim dospelim obavezama (docnje), ffvisini budžetskog suficita, odnosno deficita, ffplaniranim i izvršenim rashodima za plate, ffbroju zaposlenih kod korisnika budžetskih sred- stava jedinica lokalne samouprave i ffnivou zaduženosti opštine/grada. Podaci iz stava 1. ovog člana odnose se na sve direktne i indirektne korisnike budžet- skih sredstava jedinica lokalne samouprave. Prethodno navedeni podaci iskazuju se na šest obrazaca (čiji su pregled,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In