Према одредбама чл. 111–113. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 – у даљем тексту: Закон), запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду.

Према дефиницији из Закона, минимална зарада се одређује на основу:

1) минималне цене рада, утврђене у складу са Законом,

2) времена проведеног на раду и

3) пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Минималну цену рада утврдила је Влада Републике Србије Одлуком о висини минималне зараде за период јануар–децембар 2017. године („Сл. гласник РС” број 77/2016 – у даљем тексту: Одлука). Према одредбама Одлуке, минимална цена рада без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2017. године износи 130,00 динара нето по радном часу.

По другом наведеном елементу, минимална зарада исплаћује се за број часова који је евидентиран, тј. „одрађен” у конкретном месецу. Значи, ако је пуно радно време код конкретног послодавца у конкретном месецу 168 часова, минимална зарада је у нето износу умножак тих 168 часова и 130 динара по сваком часу. Ако запослени има у месецу 80 часова рада, а остатак часова је био на годишњем одмору, минимална зарада му се одређује за тих 80 часова, а за одсуство са посла по основу годишњег одмора припада му накнада зараде у складу са Законом.

Број часова рада у месецу израчунава се на основу броја календарских дана без субота и недеља и множењем радних дана са осам. Може се приметити да је минимална зарада по часу утврђена у нето износу, што треба тумачити тако да је минимална зарада по часу рада у износу за исплату (нето) једнака за све запослене, без обзира на степен њихове стручне спреме, врсту радног места и послове које обављају.

У вези са бројем часова рада за које се исплаћује минимална зарада, јасно је да се ради о фонду часова рада код конкретног послодавца


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме