U tekstu koji sledi osvrnućemo se na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovih podzakonskih akata, postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava, kao i dileme kod popunjavanja podataka kod indirektnih budžetskih korisnika u Obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta   Reč „konsolidovanjeˮ potiče od latinske reči consolidatio i u najopštijem smislu podrazumeva utvrđivanje, utvrđenje, učvršćivanje, povezivanje, sjedinjenje u celinu. Budući da je ovde reč o konsolidovanju finansijskih izveštaja kod korisnika javnih sredstava, kako godišnjeg tako i periodičnih, u uvodnom delu ćemo, podsećanja radi, pomenuti kako su definisani konsolidovani finansijski izveštaji u skladu sa odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda za javni sektor – Finansijsko izveštavanje prema gotovinskoj osnovi računovodstva (Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor, Knjiga II, 2011., izdavač: Savez računovođa i revizora Srbije). Na pomenuti Međunarodni računovodstveni standard pozivamo se stoga jer je doneta Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda („Sl. glasnik RSˮ, br. 49/10). Ovom prilikom nećemo se upuštati u komentar u kojoj meri se pomenuta Uredba primenjuje u računovodstvu za javni sektor, odnosno u kojoj meri je usklađena zakonska regulativa sa profesionalnom regulativom koja proističe iz primene tih standarda.   Dakle, shodno tački 1.6. iz Međunarodnog računovodstvenog standarda za javni sektor – Finansijsko izveštavanje prema gotovinskoj osnovi računovdstva, definisani su konsolidovani finansijski izveštaji, gde se kaže da su to „finansijski izveštaji ekonomskih entiteta prikazani kao izveštaji pojedinačnog entitetaˮ . Prema ovom standardu ekonomski entitet je grupa entiteta sastavljena od matičnog entiteta i jednog ili više kontrolisanih entiteta. U poređenju sa našom zakonskom regulativom za javni sektor, to bi značilo da su „direktni korisnici budžetskih sredstavaˮ matični entiteti koji treba da sastave konsolidovani finansijski izveštaj kao jedinstven finansijski izveštaj u kojem su uključeni pojedinačni finansijski izveštaji svih drugih entiteta „indirektnih korisnika budžetskih sredstavaˮ koji su pod nadležnošću i kontrolom direktnog korisnika budžetskih sredstava (matičnog entiteta). U tekstu koji sledi osvrnućemo se na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovih podzakonskih akata, postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne vlasti, te korisnika sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Osim toga, biće reči i o nekim specifičnostima u sastavljanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstva budžeta Republike, kao i dilemama kod popunjavanja (unosa) podataka kod indirektnih budžetskih korisnika u Obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta.  
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In