U komentaru je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim podzakonskim aktima, zatim na postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne vlasti, kao i na korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Osim toga, biće reči i o nekim specifičnostima koje se javljaju prilikom sastavljanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike, kao i o dilemama indirektnih budžetskih korisnika prilikom popunjavanja (unosa podataka) obrasca 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. View Fullscreen Mr Jovan Čanak 1 Zak Sastavljanje i podnošenje konsolidovanih godišnjih izveštaja za 2019. godinu korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem sprovodi se primenom sledećih propisa: f Za kona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/ 2009… 72/2019 – dalje: Zakon); f Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – dalje: Uredb a ); f Pr avilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, 16/2016… 84/2019 – dalje: Kontni plan za budžetski sistem); f Pr avilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskihfondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – dalje: Pravilnik o finansijskim izveštajima); f Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 i 72/2019) i f o dluka o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu. U nastavku teksta predmet razmatranja biće navedeni zakonski propisi, i to odredbe koje de- finišu postupak sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja, a zatim će biti ukazano na određene neusklađenosti između Zakona i njegovih podzakonskih akata. BUDŽETSKI KORISNICI Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem U komentaru je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim podzakonskim aktima, zatim na postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne vlasti, kao i na korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Osim toga, biće reči i o nekim specifičnostima koje se javljaju prilikom sastavljanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike, kao i o dilemama indirektnih budžetskih korisnika prilikom popunjavanja (unosa podataka) obrasca 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. 1.1
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In