Republički zavod za statistiku je 25.02.2020. godine objavio podatke o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2019. godine. Prema objavljenim podacima, u Republici Srbiji u decembru 2019. godine, po zaposlenom isplaćena je prosečna bruto zarada u iznosu od 82.257 dinara.

Podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom za decembar 2019. godine koristi se kod obračuna amortizacije za poreske svrhe u Obrascu OA za 2019. godinu, jer se u slučaju da je krajnji saldo pojedine grupe manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u decembru 2019. godine – što iznosi 411.285 dinara (82.257 din. × 5) – celokupan saldo te grupe priznaje kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.