U ovom tekstu biće više reči o zapošljavanju i obračunu zarada kod subjekata kontrole, privrednih društava čije je poslovanje regulisano Zakonom o privrednim društvima, koja su, međutim, zbog ispunjenosti određenih uslova propisanih zakonom svrstana u korisnike javnih sredstava (obavljaju poslove od opšteg interesa, osnovala ih je država ili su u njenom većinskom vlasništvu, koriste neki oblik donacije ili subvencije i dr.). Fokus je na rashodima koji nastaju po osnovu zapošljavanja i obračuna zarada. Pored toga, biće ukazano na specifičnosti obračuna zarada u privrednim društvima korisnicima javnih sredstava, kao i neke od najčešćih nepravilnosti i nezakonitosti koje se čine prilikom zapošljavanja ili obračuna i isplate zarada naknada i drugih primanja po osnovu rada. View Fullscreen 118 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Kontrola zapošljavanja i obračuna zarada, naknada i drugih primanja u privrednim društvima korisnicima javnih sredstava U ovom tekstu biće više reči o zapošljavanju i obračunu zarada kod subjeka- ta kontrole, privrednih društava čije je poslovanje regulisano Zakonom o privrednim društvima, koja su, međutim, zbog ispunjenosti određenih uslova propisanih zakonom svrstana u korisnike javnih sredstava (obavljaju poslove od opšteg interesa, osnovala ih je država ili su u njenom većinskom vlasni- štvu, koriste neki oblik donacije ili subvencije i dr.). Fokus je na rashodima koji nastaju po osnovu zapošljavanja i obračuna zarada. Pored toga, biće uka- zano na specifičnosti obračuna zarada u privrednim društvima korisnici- ma javnih sredstava, kao i neke od najčešćih nepravilnosti i nezakonitosti koje se čine prilikom zapošljavanja ili obračuna i isplate zarada, naknada i drugih primanja po osnovu rada. Uvod Cilj teksta je da se sagledaju zapošljavanje i obračun zarada iz ugla kontrole osnovanosti, zakonitosti i tačnosti obračuna zarada, radi skretanja pažnje zaposlenima koji su angažovani na pravno-kadrovskim i finansijsko-računovod- stvenim poslovima, kao i odgovornim licima pravnog lica na značaj i odgovornost poslova koje obavljaju, imajući u vidu posledice nezako- nitog i nepravilnog postupanja korisnika javnih sredstava. Zapošljavanje i obračun zarada, naknada i drugih primanja Budžetska kontrola obuhvata kontrolu pri- mene propisa i namenskog i zakonitog korišće- nja sredstava kod subjekta kontrole. Kontrola primene propisa iz oblasti zapošljavanja i obračuna zarada sprovodi se u cilju utvrđiva- nja pravnog osnova i opravdanosti rashoda, za- konitosti i tačnosti obračuna kod konkretnog subjekta kontrole. Po završetku postupka in- spekcijske kontrole zapisnikom se konstatuje utvrđeno činjenično stanje i predlažu mere koje je potrebno preduzeti radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti ili sprečavanja da
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In