U članku je prikazano računovodstveno poslovanje cvećara, i to prilikom trgovine na malo cvećem zbog niza posebnosti koje se pojavljuju pri zaduženju i razduženju maloprodajnog mesta, za koje mora da se osigura evidencija o stanju robe. Takođe, u drugom delu članka obrazloženo je računovodstveno praćenje proizvodnje cveća u skladu sa MRS 41, sa primerima računovodstvenog obuhvatanja proizvodnje rezanog cveća, sadnica i saksijskog cveća. View Fullscreen 74 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Poslovanje cvećara U članku je prikazano računovodstveno poslovanje cvećara, i to prilikom tr- govine na malo cvećem zbog niza posebnosti koje se pojavljuju pri zaduženju i razduženju maloprodajnog mesta, za koje mora da se osigura evidencija o stanju robe. Takođe, u drugom delu članka obrazloženo je računovodstveno praćenje proizvodnje cveća u skladu sa MRS 41, sa primerima računovodstvenog obu- hvatanja proizvodnje rezanog cveća, sadnica i saksijskog cveća. Uvod Kada je u pitanju poslovanje cvećara, može se reći da se razlikuju pravna lica, odnosno predu- zetnici koji se bave uzgojem cveća, a na tržištu dalje prodaju kao svoje gotove proizvode, kao i oni koji ne uzgajaju cveće, nego ga isključivo ku- puju i kao takvo prodaju na tržištu, tj. bave se trgovinom. U skladu sa Uredbom o klasifikaciji delat- nosti („Sl. glasnik RS”, br. 54/2010), pravna lica i preduzetnici koji se bave cvećarstvom mogu biti razvrstani u sledeće delatnosti: ● 01.19 – Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogo- dišnjih biljaka (obuhvata gajenje cveća, rezanog cveća i pupoljaka); ● 46.22 – Trgovina na veliko cvećem i sadnica- ma (obuhvata trgovinu na veliko cvećem, sadni- cama i lukovicama); ● 47.76 – Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hra- nom za kućne ljubimce u specijalizovanim pro- davnicama. Trgovina cvećem U skladu sa članom 25. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), trgovinom cvećem mogu da se bave: ● pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovine na malo i/ili veliko cve- ćem; ● poljoprivrednici registrovani u skladu sa propisima kojima se uređuje poljoprivreda. Propis koji uređuje poljoprivredu u smislu gorenavedene odredbe jeste Zakon o poljopri- vredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 101/2016). Članom 2. tog zakona defini- sano je da je poljoprivrednik nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se isključivo bavi poljoprivrednom proizvod- njom. Osim gorenavedenih, prodaju cveća može da vrši i pravno lice ili preduzetnik registro- van za obavljanje proizvodne delatnosti (gajenje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In