Šest gradova u Republici Srbiji donelo je odluku o oglašavanju na teritoriji grada, kojom je isticanje poslovnog imena (firme) pod određenim uslovima opredeljeno kao oglašavanje za sopstvene potrebe. View Fullscreen 98 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO KRATKE TEME: Isticanje firme ili oglašavanje Šest gradova u Republici Srbiji donelo je odluku o oglašavanju na teritoriji grada, kojom je isticanje poslovnog imena (firme) pod odre- đenim uslovima opredeljeno kao oglašavanje za sopstvene potrebe. Odluka o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda Firma istaknuta na otvorenoj površini može se smatrati sredstvom oglašavanja U skladu sa članom 6. stav 3. Odluke o ogla- šavanju na teritoriji Grada Beograda („Sl. list Grada Beograda”, br. 86/2016, 126/2016, 36/2017, NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 99 RAČUNOVODSTVO 96/2017, 109/2018, 26/2019 i 62/2019 – dalje: Odlu- ka), istaknuta firma postaje sredstvo oglaša- vanja ukoliko je: ● veća od 0,25 m2, ● nije napravljena na jednostranom sredstvu za oglašavanje, ● na njoj stoje i drugi podaci osim poslovnog imena, sa podacima o delatnosti, sedištu i drugim obaveznim elementima propisanim za- konom. Sve ovo važi ako je firma istaknuta na otvorenoj površini U skladu sa članom 4. Odluke, otvorena povr- šina je ona površina koja se nalazi izvan zatvo- renog prostora, a dostupna je javnosti, odnosno neodređenom broju primalaca i sa nje mogu da se upućuju vizuelne oglasne poruke dostupne jav- nosti. To su: javna površina, druga površina i površina objekta. Površina objekata je spoljašnja površina objekata koji se nalaze na javnim i drugim povr- šinama na kojima može da se vrši postavljanje sredstava za oglašavanje, i to površine: zgrade, podzida, ograde, građevinske skele, manjeg mon- tažnog objekta privremenog karaktera, elemen- ta opreme stajališta javnog linijskog prevoza, stuba javne rasvete, kontaktne mreže i dr. Kazne Za postavljanje i korišćenje sredstva za ogla- šavanje bez dozvole propisana je kazna za pre- kršaj i to u iznosu od 100.000 dinara za pravno lice (i odgovorno lice u iznosu od 10.000 dina- ra) i 60.000 dinara za preduzetnika. Takođe, kazna za prekršaj propisana je i za postavljanje i korišćenje sredstva za oglaša- vanje suprotno dobijenoj dozvoli i to u iznosu od 50.000 dinara za pravno lice (i odgovorno lice u iznosu od 10.000 dinara) i 30.000 dinara za preduzetnika. U kojim gradovima je objavljena odluka o oglašavanju Osim Odluke o oglašavanju na teritoriji Gra- da Beograda, čije su odredbe citirane u prethod- nom delu teksta, u još pet gradova u Srbiji na snazi su ovakve
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In