Svojstvo osiguranika obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja stranog državljanina koji obavlja ugovorene poslove u Republici Srbiji zavisi od postojanja ili nepostojanja sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i države iz koje to lice dolazi. View Fullscreen 170 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE KRATKE TEME: Doprinosi za osnivača i zakonskog zastupnika društva koji je nerezident Svojstvo osiguranika obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja stranog državljanina koji obavlja ugovorene poslove u Republici Srbiji zavisi od postojanja ili nepostojanja sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i države iz koje to lice dolazi. Lice koje je u Republici Srbiji osnivač odnosno član privrednog društva u skladu sa članom 12. st. 1. t. 2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… 73/2018), a istovremeno je obavezno osigurano po osnovu zaposlenja na penzijsko i invalidsko JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 171 ZARADE osiguranje u nekoj od država sa kojom postoji zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i za to podnese odgovarajuće dokaze o zaposlenju na teritoriji države u kojoj je osiguran, nije obavezno osigurano u Republici Srbiji, odnosno nema svojstvo osiguranika prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa prema tome nema ni obavezu plaćanja doprinosa. Korisnici penzije su osiguranici obavezno osigurani na penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu obavljanja ugovorenih poslova, pri čemu za izvršen posao ostvaruju naknadu (ugovorena naknada) u smislu člana 12. stav 1. tačka 3) istog zakona, bez obzira na to da li su iz države sa kojom imamo ili nemamo zaključen sporazum o socijalnom osiguranju, zato što se radi o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a ne o licima obavezno osiguranim na penzijsko i invalidsko osiguranje. U konkretnoj situaciji srpski poslodavac je u obavezi da plaća doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na ugovorenu naknadu, koja se ovom licu isplaćuje u Republici Srbiji. Takođe napominjemo da je potrebno proveriti da li je u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države iz koje dolazi korisnik penzije dozvoljeno ponovno ulaženje korisnika penzije u osiguranje, odnosno da li povlači rizik eventualne obustave isplate penzije za period ponovnog osiguranja. Doprinose za osnivača, odnosno člana privrednog društva obračunava i plaća privredno društvo čiji je član najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U vezi sa navedenim dajemo u nastavku nekoliko mišljenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva finansija. Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-276/2004-07 od 3. 4. 2008. godine: Činjenica da li neko ima državljanstvo ili ne
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In