Svi stranci koji rade u Republici Srbiji moraju da imaju odobrenje privremenog boravka i radnu dozvolu, a osnove za dobijanje istih mogu da budu različite. Oporezivanje ostvarenih zarada zavisi od toga da li je stranac stekao status rezidenta u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje zavisi od osnova po kome rade, ali i od postojanja sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenih između Republike Srbije i zemlje iz koje je stranac upućen na rad. U članku je ukazano i na specifičnosti angažovanja stranaca van radnog odnosa i na sezonskim poslovima. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 155 ZARADE Dipl. pravnik, Ana Fuletin, glavni i odgovorni urednik časopisa „Lege Artis – PROPISI U PRAKSI” Rad stranaca u Republici Srbiji Svi stranci koji rade u Republici Srbiji moraju da imaju odobrenje privre- menog boravka i radnu dozvolu, a osnove za dobijanje istih mogu da budu razli- čite. Oporezivanje ostvarenih zarada zavisi od toga da li je stranac stekao status rezidenta u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje zavisi od osnova po kome rade, ali i od postojanja sporazuma o socijalnom osiguranju zaključe- nih između Republike Srbije i zemlje iz koje je stranac upućen na rad. U članku je ukazano i na specifičnosti angažovanja stranaca van radnog odnosa i na sezonskim poslovima. Uvod Strani državljanin može da radi u Republici Srbiji (dalje: Republici) po osnovu zapošljavanja kod rezidentnog (domaćeg) poslodavca, zatim po osnovu zapošljavanja u međunarodnim organizacijama i ustanovama i stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima na teritoriji Republike, kao i po osnovu upućivanja na rad u Republiku od strane inostranog poslodavca. Za uređenje pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici, oporezivanje ostvarenih zarada i regulisanje statusa socijalnog osiguranja relevantni su sledeći propisi: ● Zakon o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019), ● Pravilnik o dozvolama za rad („Sl. glasnik RS”, br. 63/2018), ● Zakon o strancima („Sl. glasnik RS”, br. 24/2018 i 31/2019), ● Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima („Sl. glasnik RS”, br. 50/2018), ● Zakon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – Odluka US RS, 93/2012, 114/2012 – Odluka US RS, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In