U praksi je već dugo prisutno da poslodavci svojim opštim aktom, pa u mnogim slučajevima i bez te regulative, omogućavaju svojim zaposlenima, u cilju poboljšanja njihovih psihofizičkih sposobnosti, različite vidove „neposredne” rekreacije. Zbog specifične delatnosti (proizvodne delatnosti, rad sa kompjuterom) ili zbog stimulisanja radnih sposobnosti i volje zaposlenih poslodavci svim zaposlenima mogu da obezbeđuju mogućnost rekreacije, koja može da podrazumeva fizičku rekreaciju, masažu, spa-centre, odlaske u banju i slično. S tim u vezi, poslodavac uzima u zakup sportsku halu, teniski teren, bazen i slično, radi rekreacije zaposlenih, a sve u cilju poboljšanja njihovog psihofizičkog stanja. Zakup ovih objekata poslodavac plaća na teret svojih sredstava, dakle za korišćenje ovakvih usluga poslodavcu se ispostavljaju fakture od strane sportskih organizacija sa kojima poslodavci zaključuju ugovore i vrše im direktno plaćanje ugovorenih iznosa po tom osnovu. Ministarstvo finansija u svojim tumačenjima smatra da ovakvi izdaci za rekreaciju zaposlenih predstavljaju „činjenje i pružanje pogodnosti”, kao i da podležu plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade. Međutim, i u interesu zaposlenih i u interesu poslodavaca poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, objavljenim u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018, u zakonski tekst uveden je novi član 18a, kako bi bili postavljeni jasni principi pod kojim bi ovi izdaci bili oslobođeni poreskih obaveza. View Fullscreen 148 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE KRATKE TEME: Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene U praksi je već dugo prisutno da poslodavci svojim opštim aktom, pa u mnogim slučajevima i bez te regulative, omogućavaju svojim zaposleni- ma, u cilju poboljšanja njihovih psihofizičkih sposobnosti, različite vidove „neposredne” rekreacije. Zbog specifične delatnosti (proi- zvodne delatnosti, rad sa kompjuterom) ili zbog stimulisanja radnih sposobnosti i volje zapo- slenih poslodavci svim zaposlenima mogu da obezbeđuju mogućnost rekreacije, koja može da podrazumeva fizičku rekreaciju, masažu, spa- -centre, odlaske u banju i slično. S tim u vezi, poslodavac uzima u zakup sportsku halu, teniski teren, bazen i slično, radi rekreacije zaposle- nih, a sve u cilju poboljšanja njihovog psihofi- zičkog stanja. Zakup ovih objekata poslodavac plaća na teret svojih sredstava, dakle za kori- šćenje ovakvih usluga poslodavcu se isposta- vljaju fakture od strane sportskih organizacija sa kojima poslodavci zaključuju ugovore i vrše im direktno plaćanje ugovorenih iznosa po tom osnovu. Ministarstvo finansija u svojim tumače- njima smatra da ovakvi izdaci za rekreaciju zaposlenih predstavljaju „činjenje i pružanje pogodnosti”, kao i da
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In