U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV-a vrši drugom obvezniku PDV-a, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV-a ima obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u. View Fullscreen 58 POREZI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Kratke teme: PDV u građevinarstvu Servisiranje, odnosno održavanje i popravke klima-uređaja sa aspekta PDV-a U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka,61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV-a vrši drugom obvezniku PDV-a, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV-u, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV-a ima obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tač- ka 3) Zakona o PDV-u. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, broj 86/15 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva. Saglasno navedenom, kada obveznik PDV-a drugom obvezniku PDV-a vrši postavljanje (isporuku sa montažom) instalacija za funkcionisanje sistema za klimatizaciju, uključujući i uređaje koji čine sistem za klimatizaciju, obveznik PDV-a vrši promet dobara iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara, s obzirom na to da je reč o aktivnostima iz grupe 43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 12) Pravilnika. S tim u vezi, održavanje i popravke predmetnih dobara, sa izuzetkom onih koja se smatraju aparatima za domaćinstvo, takođe se smatraju aktivnostima iz grupe 43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 12) Pravilnika. Napominjemo da se servisiranje, odnosno održavanje i popravke klima-uređaja koji se smatraju aparatima
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In