Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u) propisana su poreska oslobođenja za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara koji se vrši u skladu sa određenim međunarodnim ugovorima, u cilju realizacije konkretnih projekata. Naime, prema odredbi člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o PDV-u, PDV se ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. Predmetno poresko oslobođenje može da se ostvari po proceduri propisanoj Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS”, broj 120/12… i 80/19 – dalje: Pravilnik). View Fullscreen dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u)propisana su poreska oslobođenja za promet dobara i usluga, kao i uvoz dobara koji se vrši u skladu sa određenim međunarodnim ugovorima, u cilju realizacije konkretnih projekata. Naime, prema odredbi člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o PDV-u, PDV se ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. Predmetno poresko oslobođenje može da se ostvari po proceduri propisanoj Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS”, broj 120/12… i 80/19 – dalje: Pravilnik). ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI Napominjemo da se odredba člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona ne primenjuje na promet doba- MART 2020. ● POREZI ra i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu odnosno zajmu, već isključivo na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa određenim ugovorima o donaciji koje je zaključila Republika Srbija. Obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje ako promet dobara i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In