Kako je Vlada i obećavala, višak novca u budžetu biće raspodeljen, između ostalog, i za povećanje plata u javnom sektoru. To je sada i omogućeno usvajanjem izmena i dopuna Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu i Zakona o budžetskom sistemu (objavljeni u „Službenom glasniku RS” br. 72/2019 od 7. 10. 2019. godine). View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 193 ZARADE KRATKE TEME: Povećanje plata u javnom sektoru – od plate za novembar 2019. godine Kako je Vlada i obećavala, višak novca u budžetu biće raspodeljen, između ostalog, i za povećanje plata u javnom sektoru. To je sada i omogućeno usvajanjem izmena i dopuna Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu i Za- kona o budžetskom sistemu (objavljeni u „Slu- žbenom glasniku RS” br. 72/2019 od 7. 10. 2019. godine). Konkretno, prema novim odredbama u članu 27e Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09… i 72/19), počev od plate za no- vembar 2019. godine povećaće se plate kori- snika budžetskih sredstava, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to: 1) Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbed- nosno-informativne agencije i Ministarstva odbrane − za 9%; 2) Ustavnog suda − za 9%; 3) sudova, tužilaštava i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija za − 9%; 4) visokoškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda − za 9%; 5) istraživača (osim istraživača u naučnoi- straživačkoj ustanovi koji pravo na povećanje 194 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE plata ostvaruju u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćnog osoblja u naučnoistraživačkoj delat- nosti − za 10%; 6) ustanova kulture − za 10%; 7) predškolskih ustanova − za 9%; 8) ustanova socijalne zaštite (osim zdravstve- nih radnika) − za 9%; 9) ostalih korisnika sredstava budžeta Republi- ke Srbije − za 8%; 10) korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, osim korisnika iz t. 6)−8) − za 8%; 11) organizacija obaveznog socijalnog osigura- nja, osim Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika − za 8%; 12) zdravstvenih ustanova, osim vojnozdravstve- nih ustanova, i to (uključujući zdravstvene rad- nike zaposlene u ustanovama socijalne zaštite): ● doktoru medicine, doktoru stomatologije / doktoru dentalne medicine, magistru farmaci- je i magistru farmacije − medicinskom biohe- mičaru, sa završenim integrisanim akademskim studijima zdravstvene struke − za 10%, ● medicinskoj sestri, zdravstvenom tehničaru, odnosno drugom licu sa završenom odgovaraju- ćom visokom, odnosno srednjom školom zdrav- stvene struke − za 15%, ● ostalim zaposlenima (nemedicinskom oso- blju) − za 8%. Navedena
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In