Poslednjih osamnaest godina, odnosno od početka primene Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ”, br. 3/2002, 5/2003, „Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/09 – dr. zakon i 31/2011) u našoj pravnoj praksi prisutno je stanovište da pravna lica i preduzetnici koji su u blokadi ne mogu da izmiruju svoje dospele novčane obaveze kompenzacijom. Ovakvo shvatanje zasniva se na tumačenju odredaba člana 46. stav 3. Zakona o platnom prometu, koji je bio u primeni do 1. oktobra 2015. godine, a zatim Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 – dalje: Zakon o obavljanju plaćanja), koji se primenjuje od 1. 10. 2015. godine. Zakon o obavljanju plaćanja u članu 5. stav 2. takođe propisuje da pravna lica i preduzetnici ne mogu da izmiruju međusobne novčane obaveze ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija), ukoliko su njihovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, osim ako drukčije nije utvrđeno zakonom kojim se uređuje poreski postupak. Isto tako, Zakon o obavljanju plaćanja u članu 7. stav 1. t. 3) propisuje kaznene odredbe za kršenje člana 5. stav 2. ovog zakona, i to za prekršaj za pravno lice sa novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara, ako su njegovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, a novčane obaveze izmiruje suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona. Uz to, u članu 7. stav 2. ovog zakona predviđena je novčana kazna za prekršaj i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara. Polazeći od navedenih odredaba člana 46. stav 3. Zakona o platnom prometu, člana 5. stav 2. Zakona o obavljanju plaćanja, a u vezi sa odredbama člana 19. stav 3. ZPPPA-a, Ministarstvo finansija objavilo je nekoliko mišljenja o nemogućnosti izmirivanja međusobnih novčanih obaveza kompenzacijom u uslovima blokade računa jednog ili oba učesnika u kompenzaciji. View Fullscreen 158 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Poslednjih osamnaest godina, odnosno od po- četka primene Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ”, br. 3/2002, 5/2003, „Sl. glasnik RS”, br. 43/2004, 62/2006, 111/09 – dr. zakon i 31/2011) u našoj pravnoj praksi prisutno je stanovište da pravna lica i preduzetnici koji su u blokadi ne mogu da izmiruju svoje dospele novčane obaveze kompenzacijom. Ovakvo shvatanje zasniva se na tu- mačenju odredaba člana 46. stav
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In