1 Pravo na odbitak prilikom opremanja poslovnog prostora Pitanje: Da li po osnovu nabavke osnovnog sredstva kuhinje (opremanje poslovnog prostora) i trpezarijskog stola imamo pravo na odbitak PDV-a? Odgovor: Obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu opremanja administrativnih prostorija (poslovnog prostora). O tome je i Ministarstvo finansija izdalo Mišljenje br. 011-00-990/2018-04 od 21. 2. 2019. godine: View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 125 POREZI Kratke teme: Pravo na odbitak prethodnog poreza kroz pitanja pretplatnika 1 Pravo na odbitak prilikom opremanja poslovnog prostora Pitanje: Da li po osnovu nabavke osnovnog sredstva kuhinje (opremanje poslovnog prostora) i trpezarijskog stola imamo pravo na odbitak PDV-a? Odgovor: Obveznik ima pravo na odbitak pret- hodnog poreza po osnovu opremanja administra- tivnih prostorija (poslovnog prostora). O tome je i Ministarstvo finansija izdalo Mišljenje br. 011-00-990/2018-04 od 21. 2. 2019. godine: „U skladu za Zakonom o porezu na dodatu vred- nost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18, u da- ljem tekstu: Zakon), obveznik PDV koji nabavljena dobra u Republici koristi, odnosno koristiće ih za promet dobara, odnosno usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano pore- sko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvr- šen u Republici, ima pravo da PDV obračunat za promet dobara prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje ostalih uslova propisanih odredbama člana 28. Zakona. S tim u vezi, a uz ispunjenje navedenih uslova, ob- veznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i pri- menjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija. Naime, počev od 15. oktobra 2015. go- dine, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 83/15), obveznik PDV, uz ispu- njenje propisanih uslova, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnih dobara.” 2 Pravo na odbitak prethodnog poreza po računu poljoprivrednika koji je izdat bez pečata Pitanje: Da li su računi poljoprivrednika koji su u sistemu PDV-a, a izdati su bez pečata (ima potpis, JMBG i broj poljoprivrednog gazdinstva) punovažni i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In