Premija osiguranja Pitanje: Kada se u POPDV obrazac unosi faktura za osiguranje nepokretnosti ili pokretnosti – po datumu izdavanja računa ili po isteku perioda osiguranja? Datum izdavanja fakture je 15. 7. 2019, a period osiguranja 15. 7. 2019 – 14. 7. 2020. Premiju osiguranja plaćamo u 4 rate. Odgovor: Iznos premije osiguranja, kao naknada za uslugu osiguranja, iskazuje se u polju 8v.2 obrasca POPDV (u slučaju kada je osiguravajuća kuća obveznik PDV-a) za poreski period u kojem je izvršen promet usluge osiguranja. Ukoliko je ugovor o osiguranju zaključen na period od godinu dana (od 15. jula 2019. godine do 14. jula 2020. godine), promet ove usluge smatra se izvršenim prestankom ugovora o osiguranju. Plaćanje na rate predstavlja avansno plaćanje usluge osiguranja, a podaci o avansima ne iskazuju se u polju 8v.2 obrasca POPDV. U skladu s tim, celokupan iznos premije osiguranja treba iskazati u obrascu POPDV za poreski period jul 2020. godine, nezavisno od toga kada je račun primljen odnosno plaćen.  Kamate  Pitanje: Da li se kamate koje se plaćaju po kreditima u zemlji i inostranstvu unose u POPDV u periodu kada su plaćene ili u periodu na koji se kamata odnosi (npr. ako je kamata obračunata za period 1. 7 – 31. 7. 2019, obračun kamate izdat 31. 7. 2019, rok za plaćanje 5. 8. 2019, a kamata je plaćena 5. 8. 2019)? Odgovor: Podatak o kamatama po kreditima u zemlji iskazuje se u polju 8v.2 obrasca POPDV za poreski period jul, bez obzira na to što je kamata plaćena u avgustu, jer je promet izvršen u julu, a račun (obračun) izdat na poslednji dan perioda u kom je promet izvršen. Kamate po kreditima u inostranstvu iskazuju se u polju 8d.1.I u slučaju da vam banka ne izda mesečni obračun kamate, a posedujete plan otplate kredita u kojem je obračunata kamata na mesečnom nivou, podatak o iznosu kamate iskazujete na poslednji dan u mesecu, bez obzira na to što se kamata plaća početkom narednog meseca. Dakle, i plan otplate smatra se dokumentom kojim se dokazuje poslovna promena.   Bankarska provizija   Pitanje: Ukoliko je provizija banke za mesec jul iskazana na izvodu banke od 1. 8. 2019, u kom mesecu se ta naknada unosi u obrazac POPDV? Odgovor: U slučaju kada je provizija banke za promet izvršen u mesecu julu „fakturisana” 1. 8, naknada se iskazuje u POPDV obrascu za avgust. U skladu sa Korisničkim uputstvom za iskazivanje podataka u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In