Izvor: URIKS

URIKS je pokrenuo inicijativu za potpisivanje peticije za izmenu Nacrta Zakona o računovodstvu koji je utvrđen i kao takav ulazi u skupštinsku proceduru. Pozivamo vas da podržite inicijativu i date svoj doprinos za očuvanje struke.
Peticiju možete preuzeti sa linkai potpisati elektronskim potpisom ili svojeručno uz obavezan unos imena i prezimena i broja lične karte da bi peticija bila validna.

Potpisanu peticiju dostaviti na e-mail peticija@uriks.rs