Према одредбама члана 112. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС) минимална цена рада утврђује се одлуком социјално-економског савета основаног за територију Републике Србије (у даљем тексту: Социјално-економски савет). При утврђивању минималне цене рада полази се нарочито од егзистенцијалних и социјалних потреба запосленог и његове породице, изражених кроз вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на тржишту рада, стопе раста бруто домаћег производа, затим кроз кретања потрошачких цена и продуктивности, као и кроз кретања просечне зараде у Републици. Минимална цена рада утврђује се по радном часу, без пореза и доприноса, за календарску годину најкасније до 15. септембра текуће године, а примењује се од 1. јануара наредне године. Минимална цена рада не може да се утврди у нижем износу од минималне цене рада утврђене за претходну годину.

На основу овог законског овлашћења, а сходно Саопштењу за јавност од 12. септембра 2017. године, Социјално-економски савет Републике Србије је на својој 71. редовној седници, одржаној 12. септембра 2017. године, консезусом донео одлуку о повећању минималне цене рада за 2018. годину за 10% на износ од 143,00 динара по радном часу, без пореза и доприноса.

Социјални партнери су се сагласили да постоји потреба за повећањем минималне цене рада, а уважењем аргумената свих страна дошло се до усаглашавања њеног износа, који је између заједничког предлога Савеза самосталних синдиката Србије и УГС Независност од 154,00 динара и 139,00 динара, колико је предлагала Унија послодаваца Србије.

Социјално-економски савет Републике Србије је после неколико година, у којима је одлуку о износу минималне цене рада доносила Влада Републике Србије, донео одлуку о њеном повећању усаглашавањем аргумената свих социјалних партнера, што је значајно и за јачање социјалног дијалога у Републици Србији.

Утврђивање минималне зараде у 2018. години

Рекли смо да је Социјално-економски савет Републике Србије донео Одлуку о минималној цени рада за 2018.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме