У „Службеном гласнику РС”, бр. 86/2017 од 22. 9. 2017. године, објављена су три правилника, и то:

1) Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве;

2) Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу и

3) Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења Регистра произвођача алкохолних пића.

Сви правилници ступају на снагу 30. септембра 2017. године, с тим што се прва два примењују од 1. јануара 2018, а трећи од датума ступања на снагу.

У овом броју часописа укратко ће бити наведене најбитније измене правилника који се примењују од 2018. године, уз посебно истицање одредаба које су у примени од 30. септембра 2017. године.

  1. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину  обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве

Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Сл. гласник РС”, бр. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 – исправка, 56/2013, 67/2015 и 101/2016) морао је да претрпи измене и допуне јер је Законом о изменама и допунама Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, број 108/2016) прописана обавеза обрачунавања и плаћања акцизе на кафу произведену у Републици Србији од 1. јануара 2018. године, с тим што ће начин обрачунавања и плаћања акцизе на кафу, врсту, садржину и начин вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве прописати министар надлежан за послове финансија, па је ова измена Правилника била очекивана. Такође је поменутом изменом Закона прописано да се од 1. јануара 2018. године пореска пријава за обрачун акцизе подноси у року од 15 дана по истеку месеца – за тај месец, чиме престаје обавеза тромесечног и годишњег обрачуна


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме