Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 1) Da li prodavac usled tržišnih kretanja i interesovanja kupaca može ponovo da vrši prodaju robe koja je bila na rasprodaji usled prestanka njene prodaje i koji je minimalni period koji mora da protekne između kraja rasprodaje i ponovnog početka prodaje robe? Zakonom o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 52/2019), članom 37. stavom 3, propisuje se da je rasprodaja robe, prodaja po nižoj ceni u odnosu na prethodnu cenu, u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe. U skladu sa navedenim, ne postoji mogućnost ponovne prodaje robe koja je već bila na rasprodaji usled prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe.   Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 2) Koji je minimalni rok između kraja jedne akcijske prodaje i početka druge akcijske prodaje iste robe, u kom roba mora da se prodaje po redovnoj ceni, odnosno po ceni koja nije umanjena? Članom 37. stavom 7. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) propisano je da je akcijska prodaja, prodaja robe/usluge po ceni koja je niža od prethodne cene te robe/usluge i traje ne duže od 31 dan. U stavu 8. Zakon navodi da trgovac i pružalac usluge koji organizuju akcijsku prodaju sa rokom važenja do tri dana ne moraju da istaknu sniženu i prethodnu cenu, već jasno određenje procenta sniženja. Zakon ne propisuje koliko vremena treba da protekne između dve akcijske prodaje iste robe, već samo maksimalno trajanje akcije. Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija broj 011-00-00328/2019-03 pod 3) Koji je minimalni rok koji mora da prođe između kraja promotivne prodaje i početka akcijske prodaje robe koja se prvi put uvodi u prodaju (rok u kom se roba prodaje po ceni većoj nego u promotivnoj prodaji)? Član 36. stav 9. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) definiše promotivnu prodaju, kao prodaju robe koja se prvi put uvodi u ponudu trgovca i koja se stoga nudi po nižoj ceni od cene koja će biti formirana u redovnoj ponudi, a članom 37. stav 7, akcijsku prodaju kao prodaju robe/usluge po ceni koja je niža od prethodne cene te robe/usluge i traje ne duže od 31 dan. Kao što se vidi u gorenavedenom tekstu, u Zakonu se ne navodi koliki vremenski period mora da prođe između kraja promotivne prodaje i početka akcijske prodaje robe.  
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In