RAČUNOVODSTVO Računovodstveni otpis potraživanja od kupca iz inostranstva   POREZ NA DODATU VREDNOST Isporuka opreme za video-nadzor sa ugradnjom smatra se prometom dobara iz oblasti građevinarstva Na ugovore koji se ne smatraju ugovorom o donaciji u smislu člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o PDV-u, ne može se primeniti oslobođenje od PDV-a propisano tom odredbom Modularni kontejneri za smeštaj zaposlenih na gradilištu – s aspekta PDV-a i poreza na imovinu Obveznik PDV-a izdaje račun licu kome vrši promet, nezavisno od toga koje lice će izvršiti plaćanje U osnovicu za obračun PDV-a za uvoz naftnih derivata uračunava se naknada za unapređenje energetske efikasnosti Uslovi za oslobođenje od PDV-a kod prvog prenosa prava raspolaganja na objektu koji se nalazi u slobodnoj zoni U osnovicu za obračun PDV-a za promet energije odnosno energenata uračunava se naknada za unapređenje energetske efikasnosti   POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Nova ulaganja u osnovna sredstva, izvršena u periodu trajanja poreskog oslobođenja, iskazuju se u obrascu SU Iskazivanje podataka na rednom broju 4 obrasca SU o osnovnim sredstvima za koja se ne ostvaruje pravo na podsticaj (npr. putnički automobil), u slučaju obveznika koji je obavljao delatnost pre početka perioda ulaganja Prihod koji je ostvarilo nerezidentno pravno lice, kao stečajni poverilac, u postupku namirenja potraživanja iz stečajne mase rezidentnog pravnog lica   POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Oporezivanje zarade nerezidenta koju ostvaruje od inostranog poslodavca, a upućen je na rad u Srbiju Oporezivanje zarade koju rezident Srbije ostvari iz radnog odnosa u Kataru Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana prilikom isplate nagrade Računanje perioda od najmanje deset godina vlasništva nad udelom u privrednom društvu kao uslova za ostvarivanje prava na poresko izuzimanje Naknada za korišćenje ličnog imena fizičkog lica Primanje zaposlenog po osnovu korišćenja sindikalnih sredstava sakupljenih sa računa poslodavca predstavlja primanje zaposlenog koje ima tretman zarade   POREZI NA IMOVINU Osnovica poreza na imovinu za nepokretnost za koju je poreska obaveza nastala po osnovu sudske odluke Oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava ne može da se ostvari po osnovu kupovine drugog stana Uslovi za primenu oslobođenja od poreza na imovinu za objekte koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za kuću za stanovanje obveznika koji ne vodi poslovne knjige Razvrstavanje ribnjaka za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu   DEVIZNO POSLOVANJE Transakcije po osnovu premija osiguranja i prenosa po osnovu životnih osiguranja između rezidenata i između rezidenata i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In