Delatnost iz grupe 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta Klasifikacije delatnosti, izuzeta je od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Ipak,u praksi su se javile brojne nejasnoće u vezi sa obavezom evidentiranja elektronske trgovine preko fiskalne kase.

Navedeni izuzetak od obaveze evidentiranja preko fiskalne kase odnosi se na sve obveznike koji prodaju dobra fizičkim licima putem veb-portala, pri čemu se dostava vrši ili putem pošte ili putem eksterne kurirske službe.

Mora fiskalni račun

U slučaju da se dostava vrši preko dostavljača koji su registrovani za delatnost transporta koja ne spada u oblast delatnosti 53 – Poštanske aktivnosti, trgovac je dužan da ostvareni promet evidentira preko fiskalne kase.

Prodavac ima obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase i ako:

  • naručena dobra kupcu budu dostavljena npr. putem dostavne službe prodavca ili
  • roba bude plaćena zaposlenom kod poslodavca koji vrši dostavu naručene robe.

Takođe, u slučaju da  trgovac i potrošač dolaze u direktan kontakt kroz montiranje robe, trgovac je u obavezi da za izvršen promet izda fiskalni račun.

Ne mora fiskalni račun

Ministarstvo finansija je takođe zauzelo stav da, u slučaju pružanja usluga fizičkim licima putem interneta, pri čemu se:

  • kompletna usluga obavlja elektronskim putem,
  • a naplata vrši direktnom uplatom na račun izvršioca usluga ili kreditnom karticom,
  • bez direktnog kontakta sa fizičkim licem,

ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase.

Osim toga,  određene usluge koje se pružaju putem interneta izuzete su od obaveze evidentiranja preko fiskalne kase. Razlog za to je što spadaju u grupe delatnosti pri čijem obavljanju inače ne postoji takva obaveza. Takav je slučaj sa svim uslugama iz oblasti 61 – Telekomunikacije, kao što su različite usluge pristupa internetu ili omogućavanja konverzacije putem interneta. Isto se odnosi na sve vrste obrazovnih usluga iz oblasti 85 – Obrazovanje.

Detaljnije o fiskalizaciji ali i drugim specifičnostima u elektronskoj trgovini možete pročitati u broju 9/2019 časopisa Poslovni savetnik, str. 47.