Način iskazivanja podataka u obrascu POPDV jeste tema o kojoj se više puta pisalo, ali je i dalje vrlo aktuelna, imajući u vidu da je za sve obveznike PDV-a ovo novina jer zahteva drugačiji način evidentiranja podataka iz poreske evidencije, što može dovesti do mogućih posledica u vidu nenamernih propusta ili grešaka. Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini Pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS”, br. 90/2017, 119/2017 i 48/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisane su opšta i posebne evidencije kojima obveznik PDV-a obezbeđuje podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i usluga koji je obveznik PDV-a izvršio, odnosno koji mu je izvršen, zatim o računima ili drugim dokumentima koji služe kao računi u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon), odnosno dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje PDV-a. Evidencije obavezno sadrže i podatke o naknadi ili delu naknade, naplaćenoj ili plaćenoj pre izvršenog prometa, odnosno podatke o primljenim i datim avansima, a oni moraju da se prikažu na odgovarajućim poljima u POPDV. Za razliku od poreske prijave – obrasca PP PDV – u kojoj se, kao i do sada, iskazuju samo podaci o PDV-u obračunatom na avans, a podaci o delu avansa koji se odnosi na osnovicu ne iskazuju, kao što se ne iskazuju ni avansi za promet koji je oslobođen PDV-a, u obrascu POPDV iskazuje se i osnovica i obračunati PDV iz avansa, kao i podaci o primljenim avansima za promet koji je oslobođen PDV-a, uključujući i podatke o avansima za promet za koji se smatra da je izvršen u inostranstvu, što dosta usložnjava način iskazivanja podataka o poreskoj obavezi nastaloj po osnovu primljenih ili plaćenih avansa i realizaciji unapred plaćenog, odnosno naplaćenog prometa dobara i usluga. U cilju pravilnog iskazivanja podataka o avansima u POPDV, pored onoga što je navedeno u Korisničkom uputstvu za iskazivanje podataka u Pregledu obračuna PDV-a – obrascu POPDV, koje se nalazi na sajtu Poreske uprave, u ovom tekstu detaljno je prikazan način evidentiranja plaćenih i primljenih avansa i način realizacije prometa dobara i usluga po osnovu njih (sa primerima), s obzirom na to da je u pitanju širok spektar raznolikog


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In