Начин исказивања података у обрасцу ПОПДВ јесте тема о којој се више пута писало, али је и даље врло актуелна, имајући у виду да је за све обвезнике ПДВ-а ово новина јер захтева другачији начин евидентирања података из пореске евиденције, што може довести до могућих последица у виду ненамерних пропуста или грешака. Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гласник РС”, бр. 90/2017, 119/2017 и 48/2018 – у даљем тексту: Правилник) прописане су општа и посебне евиденције којима обвезник ПДВ-а обезбеђује податке о трансакцијама, активностима, односно другим пословним променама, а нарочито податке који се односе на промет добара и услуга који је обвезник ПДВ-а извршио, односно који му је извршен, затим о рачунима или другим документима који служе као рачуни у складу са Законом о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон), односно документима којима се потврђује пословна промена (нпр. уговор о осигурању, уговор о закупу закључен са физичким лицем, уговор о ауторском делу, уговор о делу итд.), као и друге податке од значаја за правилно обрачунавање ПДВ-а. Евиденције обавезно садрже и податке о накнади или делу накнаде, наплаћеној или плаћеној пре извршеног промета, односно податке о примљеним и датим авансима, а они морају да се прикажу на одговарајућим пољима у ПОПДВ. За разлику од пореске пријаве – обрасца ПП ПДВ – у којој се, као и до сада, исказују само подаци о ПДВ-у обрачунатом на аванс, а подаци о делу аванса који се односи на основицу не исказују, као што се не исказују ни аванси за промет који је ослобођен ПДВ-а, у обрасцу ПОПДВ исказује се и основица и обрачунати ПДВ из аванса, као и подаци о примљеним авансима за промет који је ослобођен ПДВ-а, укључујући и податке о авансима за промет за који се сматра


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In