Oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti uređeno je Zakonom o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: ZPDG). Naime, u skladu sa odredbama člana 31. ZPDG-a, prihodom od samostalne delatnosti smatra se prihod ostvaren od privrednih delatnosti, uključujući i delatnost poljoprivrede i šumarstva, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti ukoliko se na navedeni prihod, u skladu sa odredbama ZPDG-a, porez ne plaća po drugom osnovu. Vrste poreskih obveznika U skladu sa članom 32. ZPDG-a, postoje četiri kategorije obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti: 1) Preduzetnik je fizičko lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije, a porez na prihod od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit. Važno je navesti da se pod „upisom u registar nadležnog organa” misli pre svega na upis u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: APR), ali i na upis u pojedine strukovne organizacije, poput advokatske komore. U ovu kategoriju spadaju pre svega lica koja su kao preduzetnici registrovana u APR, ali i advokati, lekari i stomatolozi, pod uslovom da porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit. 2) Preduzetnik-paušalac je fizičko lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije, a porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod. 3) Preduzetnik-poljoprivrednik je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva – fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast, koje vodi poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit. 4) Preduzetnik – drugo lice je fizičko lice koje je obveznik PDV-a, kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost, nezavisno od toga da li je ta delatnost registrovana, pri čemu porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit. Vođenje poslovnih knjiga ili paušalno oporezivanje Postupak registracije preduzetnika za obavljanje samostalne delatnosti sprovodi se u APR, a prilikom registracije obveznik će se opredeliti da li želi da se oporezuje na paušalnoj osnovi ili pak želi da bude oporezovan na osnovu ostvarene dobiti. Naime, pravo na paušalno oporezivanje ostvaruju preduzetnici koji nisu u stanju da vode poslovne knjige, odnosno preduzetnici kojima vođenje poslovnih knjiga otežava obavljanje delatnosti, pod uslovom da pravo na paušalno oporezivanje nije zakonom isključeno. Ukoliko se prilikom registracije lice ne


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In