Према члану 118. тачка 2) Закона о раду, запослени има право на накнаду трошкова, у складу са општим актом и уговором о раду, за време проведено на службеном путу у земљи. Када се налази на службеном путу у земљи, запослени остварује право на:

1) дневницу за службено путовање, која је намењена за покриће трошкова исхране и превоза у месту службеног путовања;

2) накнаду трошкова смештаја на службеном путовању;

3) накнаду превоза на службеном путовању.

Као што се види, трошкови исхране и градског превоза у месту у којем се врши службени посао накнађују се преко дневнице. Дневница за службено путовање у земљи припада запосленом за време од часа поласка из места упућивања до часа повратка са пута.

Законом о раду није регулисана висина дневнице, па послодавци исплату дневница регулишу:

– у складу са посебним колективним уговором делатности којој припадају (ако такав уговор постоји), или

– у складу са својим општим актом, односно уговором о раду (ако не постоји посебан колективни уговор који се на њих односи).

Ако су послодавци самостални у овој регулативи, у пракси се дневница за службени пут у земљи утврђује:

1) као номинални износ (нпр. 2.000 или 3.000 динара и сл.) за пуну дневницу;

2) као проценат од конкретне основице (на пример 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици или код послодавца и сл.);

3) у висини стварних трошкова службеног пута према приложеним рачунима за исхрану и градски превоз.

Послодавац својим актом такође може да утврди и случајеве за које исплаћује умањену дневницу, и то на пример:

1) када су на службеном путу обезбеђени бесплатни смештај и исхрана – за 70%;

2) када је обезбеђена само исхрана – за 30%;

3) када је обезбеђен полупансион (ноћење, доручак и ручак или ноћење, доручак и вечера) – за 50%.

Наведени и слични случајеви морају да се прецизирају актом послодавца јер је у питању материја која зависи искључиво од специфичности посла и става послодавца.

У свему овоме


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме