Према одредбама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) уобичајено је да се тзв. други приходи физичких лица (члан 85. Закона) опорезују пореском стопом од 20%, уз умањење за нормиране трошкове у висини од 20%. Међутим, изменама Закона (објављеним у „Службеном гласнику РС” број 113/2017) промењен је порески третман других примања физичких лица из члана 9. Закона – на опорезив износ ових примања (тј. на износ изнад неопорезованог) примењује се само пореска стопа од 20%, без умањења за нормиране трошкове. Конкретно, према ставу 11. члана 85. Закона, опорезиви приход за примања из члана 9. Закона, који физичко лице оствари изнад прописаних неопорезивих износа, чини разлика између оствареног примања и неопорезивог износа.

Подсетник: Према члану 9. Закона, од 1. фебруара 2018. године не плаћа се порез на доходак грађана на следећа примања до дефинисаних неопорезивих износа, по основу:

– помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – до 67.145 динара;

стипендија и кредита ученика и студената – у месечном износу до 11.511 динара;

накнаде за исхрану – хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – у месечном износу до 9.592 динара;

– отпремнине приликом одласка у пензију – до износа који је као најнижи утврђен законом којим се уређује рад, односно радни односи;

– отпремнине, односно новчане накнаде коју послодавац исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба у складу са законом којим се уређује рад, односно радни односи, односно запосленом који ради на пословима за које више не постоји потреба или постоји потреба смањења броја извршилаца у складу са законом којим се уређује начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – до износа који је утврђен тим законима;

– отпремнине која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у процесу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме