Последње измене Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (објављене у „Службеном гласнику РС” број 113/2017 од 17. 12. 2017. године) донеле су значајне измене и у обрачуну зарада запослених за 2018. годину, о чему ће детаљније бити речи у наставку. Нови неопорезиви износ за зараде Према члану 15а. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 – Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015 и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о порезу), основицу пореза на зараде чини исплаћена односно остварена зарада. Према иновираном ставу 2. истог члана, основицу пореза на зараде чини зарада из члана 13. ст. 1. и 3, чл. од 14. до 14б и члана 15б Закона о порезу, умањена за износ од 15.000 динара месечно за лице које ради са пуним радним временом. Као што се види, једна од битних новина у Закону о порезу јесте повећавање са досадашњих 11.790 динара на 15.000 динара неопорезивог износа зараде. По основу ове мере стварају се услови за даље фискално растерећење зарада, што ће допринети стимулисању нових запошљавања. У вези са овом новом пореском олакшицом треба имати у виду да ће се неопорезиви износ од 15.000 динара примењивати приликом обрачуна и плаћања пореза на зараде почев од зараде за месец јануар 2018. године, а садашњи неопорезиви износ од 11.790 динара примењује се закључно са исплатом зараде за месец децембар 2017. године. Другим речима: током целе 2018. године послодавци ће имати ову пореску олакшицу на зараде, почев од тренутка када исплаћују зараде за месец јануар 2018. године, без обзира на то када ту исплату врше у току календарске 2018. године. Прво усклађивање за неопорезиви


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In