У „Службеном гласнику РС”, бр. 113/2017 од 17. 12. 2017. године, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који у тарифном броју 58а прописује динарске износе који се плаћају на име услуге царинског органа. Наведеним изменама и допунама Закона о републичким административним таксама дефакто је стављена ван снаге Одлука о врсти, висини и начину плаћања таксе за услуге царинског органа („Сл. гласник РС”, бр. 113/13 и 23/17). То значи да учесници у царинском поступку више нису у обавези да прописани износ таксе уплаћују на депозитни рачун надлежне царинарнице, већ сада у исту сврху надлежној царинарници прилажу доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (уплаћенa на прописани уплатни рачун Буџета Републике Србије), и то: 1) у износу од 1.180,00 динара – за сваки започети час рада овлашћеног царинског службеника, за излазак на терен, на захтев лица, ван редовног радног времена или ван места, односно просторија и простора у којима царински орган редовно врши царински надзор и контролу или царињење робе, ради спровођења царинских формалности; 2) у износу од 52.400,00 динара (по полазнику) – за обуку за царинско заступање; 3) у износу од 18.960,00 динара – за организовање и полагање стручног испита за заступање у царинском поступку, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку; 4) у износу од 9.480,00 динара – за организовање и полагање поправног стручног испита из једне или две области; 5) у износу од 2.620,00 динара – за издавање дозволе за царинско заступање. На овај начин такса за излазак царинског службеника умањена је за 710,00 динара по започетом часу рада, укинута је такса за обраду пријаве за полагање стручног испита за заступање у царинском поступку која је износила 908,00 динара, а износи такси наведени под 2) и 5) умањени су за по 4,00 динара.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In