U „Službenom glasniku RS”, br. 113/2017 od 17. 12. 2017. godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji u tarifnom broju 58a propisuje dinarske iznose koji se plaćaju na ime usluge carinskog organa. Navedenim izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama defakto je stavljena van snage Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja takse za usluge carinskog organa („Sl. glasnik RS”, br. 113/13 i 23/17). To znači da učesnici u carinskom postupku više nisu u obavezi da propisani iznos takse uplaćuju na depozitni račun nadležne carinarnice, već sada u istu svrhu nadležnoj carinarnici prilažu dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse (uplaćena na propisani uplatni račun Budžeta Republike Srbije), i to: 1) u iznosu od 1.180,00 dinara – za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika, za izlazak na teren, na zahtev lica, van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti; 2) u iznosu od 52.400,00 dinara (po polazniku) – za obuku za carinsko zastupanje; 3) u iznosu od 18.960,00 dinara – za organizovanje i polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku; 4) u iznosu od 9.480,00 dinara – za organizovanje i polaganje popravnog stručnog ispita iz jedne ili dve oblasti; 5) u iznosu od 2.620,00 dinara – za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje. Na ovaj način taksa za izlazak carinskog službenika umanjena je za 710,00 dinara po započetom času rada, ukinuta je taksa za obradu prijave za polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku koja je iznosila 908,00 dinara, a iznosi taksi navedeni pod 2) i 5) umanjeni su za po 4,00 dinara.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In