Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 54/2019 (dalje: Izmene Zakona), stupio je na snagu 3. avgusta 2019. godine, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. View Fullscreen 10 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Mr Željko Albaneze Novine koje od 1. januara 2020. godine donosi Zakon o izvršenju i obezbeđenju Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 54/2019 (dalje: Izmene Zakona), stupio je na snagu 3. avgusta 2019. godine, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju („Sl. gla- snik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tu- mačenje, 113/18 – autentično tumačenje i 54/2019 – dalje: Zakon) uređuje se postupak u kome sudo- vi i javni izvršitelji prinudno namiruju po- traživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), kao i postupak obezbeđenja potraži- vanja i položaj javnih izvršitelja. U nastavku je navedeno nekoliko bitnih zakonskih novina. 1) Jedna od najvažnijih novina je ona koja predviđa da jedina nepokretnost fizičkog lica ne može da se proda radi namirenja potraži- vanja iz komunalnih i srodnih usluga ukoliko je potraživanje manje od 5.000,00 eura u dinar- skoj protivvrednosti po srednjem kursu Narod- ne banke Srbije na dan podnošenja predloga za izvršenje. 2) Izmenjena su pravila o izuzimanju od izvr- šenja i ograničenjima izvršenja tako što su zna- čajno uvećani pragovi zarada, plata i penzija, odnosno iznosi koji su zaštićeni od mogućno- sti izvršenja, čime će se sprečiti da izvrše- nje ugrozi osnovne potrebe za život izvršnog dužnika. 3) Detaljno je razrađeno i pojačano načelo srazmere, a ove novine imaju za cilj sprečavanje mogućnosti da se unovčava imovina izvršnog dužnika značajne vrednosti radi namirenja ba- gatelnog ili nesrazmerno manjeg iznosa potra- živanja izvršnog poverioca. 4) Pooštreno je i pravilo o tome ko ne može da bude kupac u postupku izvršenja tako što su javni izvršitelji, njihovi zamenici i pomoćni- ci, kao i druga lica zaposlena kod javnog izvr- šitelja, u potpunosti izuzeti od ove mogućnosti, bez obzira na to da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne. 5) Izmene Zakona pošle su i od zadatka da mora da se onemogući multiplikovanje troško- va u postupku izvršenja. Zato su najpre uneta dva pravila koja onemogućavaju izvršne poverioce da naplate
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In