Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru usvojen je 8. marta 2019. godine i objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 15/2019, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine, osim odredbe člana 10. stav 3, koja će se primenjivati počev od 1. marta 2020. godine. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 81 BUDŽETSKI KORISNICI Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor Novine o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru usvojen je 8. marta 2019. godine i objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 15/2019, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine, osim odredbe člana 10. stav 3, koja će se primenjivati počev od 1. marta 2020. godine. Uvod Pravilnikom o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru (dalje: Pravilnik) propisuju se područja i oblici stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru i kriterijumi za priznavanje stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje ostvaruje se u sledećim područjima: 1) interna revizija; 2) interna kontrola; 82 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI 3) računovodstvo i finansije; 4) upravljanje u javnom sektoru; 5) javne nabavke; 6) upravljanje projektima; 7) informacione tehnologije; 8) upravno i radno pravo; 9) upravljanje ljudskim resursima; 10) fondovi Evropske unije; 11) specijalizovane oblasti osnovne delatnosti korisnika javnih sredstava u kojima se vrši revizija; 12) ostale oblasti – ,,meke veštine” (komunikacija, rukovođenje, poslovna korespodencija, veštine pregovaranja i intervjuisanja, motivacija, samosvesnost, socijalne veštine i rešavanje sukoba). Pojam stručnog usavršavanja Stručno usavršavanje ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru ostvaruje se kroz aktivnosti organizovanog stručnog usavršavanja i samostalnog stručnog usavršavanja. Organizovano stručno usavršavanje ostvaruje se kroz sledeće aktivnosti: 1) održavanje predavanja ili učestvovanje na konferencijama, seminarima i radionicama u organizaciji relevantnih nacionalnih i međunarodnih institucija ili strukovnih udruženja; 2) održavanje predavanja ili učestvovanje na konferencijama, seminarima i radionicama iz područja navedenih u Pravilniku; 3) održavanje predavanja ili učestvovanje na sastancima, obukama, seminarima i radionicama internih revizora koje organizuje ili suorganizuje Ministarstvo finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju; 4) učestvovanje u radnim telima za izradu zakonskih i podzakonskih propisa i priručnika u području interne revizije ili sistema finansijskog upravljanja i kontrole; 5) obavljanje eksterne ocene kvaliteta rada interne revizije kod korisnika javnih sredstava, koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju; 6) obavljanje poslova mentora u skladu sa potrebama za sprovođenje obuke za praktičan rad na internoj reviziji, koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju; 7) objavljivanje radova i članaka ili prevođenje materijala iz
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In