У циљу правилне примене Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, … и 113/2017) и Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001, … и 108/2016), министар финансија је донео неколико подзаконских аката, о којима ће укратко бити речи у наставку текста.

1. Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице  остварује приход који се опорезује порезом по одбитку

Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2018 – у даљем тексту: Правилник) примењује се од 1. априла 2018. године и њиме се ближе уређују врсте услуга из члана 40. став 1. тачка 5) Закона, по основу којих нерезидентно правно лице, осим нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом, остварује приход од резидентног правног лица, који се опорезује порезом по одбитку, и то:

1) услуге истраживања тржишта;

2) рачуноводствене и ревизорске услуге;

3) друге услуге из области правног и пословног саветовања.

Приход нерезидентног правног лица по основу наведених услуга опорезује се независно од места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене или коришћене. У чл. 2–4. Правилник детаљније дефинише наведене групе опорезивих услуга нерезидентних обвезника према резидентним обвезницима, а то су:

1) Услуге истраживања тржишта:

– прикупљање информација са тржишта које се односе на достављање података резидентном правном лицу, а служе за планирање, организацију и контролу процеса пословања резидентног правног лица;

– обрада и анализа прикупљених података;

– одређивање карактеристика тржишта и мерење потенцијала тржишта;

– анализа учешћа на тржишту;

– анализа продаје;

– испитивање конкуренције;

– тестирање нових и постојећих производа на тржишту.

У смислу Правилника, наведеним услугама не сматрају се услуге рекламе и пропаганде, укључујући и услуге оглашавања.

2) Рачуноводствене и ревизорске услуге:

– услуге везане за састављање финансијских извештаја;

– услуге везане за ревизију финансијских извештаја у смислу провере и оцене финансијских извештаја на основу којих се даје


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме