U cilju pravilne primene Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, … i 113/2017) i Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001, … i 108/2016), ministar finansija je doneo nekoliko podzakonskih akata, o kojima će ukratko biti reči u nastavku teksta. 1. Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice  ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik) primenjuje se od 1. aprila 2018. godine i njime se bliže uređuju vrste usluga iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona, po osnovu kojih nerezidentno pravno lice, osim nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica, koji se oporezuje porezom po odbitku, i to: 1) usluge istraživanja tržišta; 2) računovodstvene i revizorske usluge; 3) druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja. Prihod nerezidentnog pravnog lica po osnovu navedenih usluga oporezuje se nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene. U čl. 2–4. Pravilnik detaljnije definiše navedene grupe oporezivih usluga nerezidentnih obveznika prema rezidentnim obveznicima, a to su: 1) Usluge istraživanja tržišta: – prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica; – obrada i analiza prikupljenih podataka; – određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta; – analiza učešća na tržištu; – analiza prodaje; – ispitivanje konkurencije; – testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu. U smislu Pravilnika, navedenim uslugama ne smatraju se usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja. 2) Računovodstvene i revizorske usluge: – usluge vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja; – usluge vezane za reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica, u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja. 3) Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja: – usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge poreskog savetovanja, advokatske usluge, usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica. Uslugama se, u smislu ovih odredbi,


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In