Давања послодаваца поводом Осмог марта – Дана жена нису предвиђена Законом о раду, тако да наведено право мора да буде предвиђено општим актом послодавца, односно уговором о раду.   Према члану 17. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласнику РС”, бр. 95/2018), у буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава буџета Републике Србије, локалне власти и кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање. Директни и индиректни корисници буџетских средстава немају право на исплату поклона поводом 8. марта у буџетској 2019. години. У јавним предузећима исплата по овом основу у 2019. години могућа је само ако планирана маса зарада за март 2019. године у оквиру програма предузећа омогућава и исплату по основу поклона за 8. март, у супротном нема основа да се оваква исплата изврши (осим ако се умање редовне зараде запослених). Кад је реч о пореском третману поклона за Дан жена, поклони који се из средстава послодавца дају запосленим женама у било ком облику имају третман зараде. Стога: 1) ако је реч о новчаној исплати из средстава послодавца, исплата има карактер „нето” зараде и подлеже обавези плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање и пореза на зараде; 2) уколико се запосленим женама поклони дају у роби, узима се малопродајна вредност (са ПДВ-ом) која је плаћена при набавци и која има карактер „нето” зараде; 3) ако се запосленим женама дају поклони у облику поклон-честитки или куповином ваучера за туристичко путовање, такви поклони сматрају се „нето” зарадом запослене у смислу прописа о радним односима и подлежу плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање и пореза на зараде; 4) када се поклони дају у новчаном облику из средстава синдиката која су прикупљена из


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In