Obveznik doprinosa kome su u 2018. godini u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi 3.951.855 dinara, ima pravo na povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO. Uvod Prema članu 2. Pravilnika o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini („Sl. glasnik RS”, br. 100/2004 – u daljem tekstu: Pravilnik), obveznik doprinosa kome su u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu (u daljem tekstu: najviša osnovica), ima pravo na povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO. Radi sprovođenja ovog člana Pravilnika, ministar finansija je u „Službenom glasniku RS” broj 6/2019 objavio da najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu iznosi 3.951.855 dinara. Prema tome, pravo na povraćaj doprinosa za socijalno osiguranje za 2018. godinu imaju fizička lica (obveznici doprinosa) koja su tokom kalendarske 2018. godine platila doprinos za socijalno osiguranje na osnovicu koja prelazi iznos od 3.951.855 dinara. Prema članu 3. Pravilnika, povraćaj više plaćenog doprinosa vrši se po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu na osnovu: 1) unetih podataka u matičnu evidenciju nadležne organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) potvrda isplatilaca prihoda o plaćenim doprinosima po odbitku (obrazac PPP-PO) i 3) podataka nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini obračunatog i plaćenog doprinosa po rešenju (za obveznike samostalnih delatnosti). Zahtev za povraćaj više uplaćenih doprinosa obveznik doprinosa podnosi organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje kod koje se vodi kao osiguranik u matičnoj evidenciji preko nadležne organizacione jedinice, i to: 1) prema sedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice u kojoj radi – ako ima status osiguranika zaposlenog; 2) prema mestu u kome je registrovano obavljanje samostalne delatnosti, odnosno prema prebivalištu – ako ima status osiguranika samostalnih delatnosti; 3) prema sedištu organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za utvrđivanje poreza na prihod od poljoprivredne delatnosti – ako ima status osiguranika poljoprivrednika. Zahtev se podnosi u slobodnoj – pisanoj formi, pošto nije propisan obrazac. Obračun za povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje Pravo na povraćaj doprinosa za socijalno osiguranje mogu imati zaposleni i druga lica koja su u 2018. godini ostvarila zaradu iznad najviše godišnje osnovice radom kod jednog ili više poslodavaca (u nepunom radnom vremenu) ili su ostvarila primanja po više osnova – po osnovu zarade, ugovorenih naknada, obavljanja


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In