Основна законска решења Према истоветним одредбама: – члана 21ђ став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о порезу) и – члана 45г став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о доприносима), послодавац – новоосновано правно лице, као и новоосновани предузетник који је уписан у регистар надлежног органа, односно организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања: – пореза по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених, и – доприноса на терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених, и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос (у тај број се не рачуна оснивач, односно предузетник). Да би се признале ове пореске бенефиције, у ставу 2. члана 21ђ Закона о порезу и члана 45г Закона о доприносима, тражи се: 1) да је оснивач, односно сваки од оснивача, ако их је више, засновао радни однос у новооснованом правном лицу (и да по том основу остварује зараду); 2) да свако од највише девет новозапослених код правног лица, односно предузетника: – буде пријављено на обавезно социјално осигурање у Централном регистру обавезног социјалног осигурања и – да је у периоду од најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања правног лица, односно заснивања радног односа код послодавца, у Националној служби за запошљавање било пријављено као незапослено или – да је у периоду од 12 месеци пре дана оснивања односно заснивања радног односа код послодавца стекло средње, више или високо образовање. Важно је нагласити да, по наведеним пореским прописима од 1. октобра 2018. године, право на ослобођење од пореза и доприноса за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In