Корисници јавних средстава имају законску обавезу да уведу финансијско управљање и контролу и интерну ревизију. Такође имају обавезу да информације о финансијском управљању и контроли и интерној ревизији унутар својих организација сваке године достављају министру финансија преко ЦЈХ до 31. 3. 2019. године за претходну буџетску годину, ради израде обједињеног годишњег извештаја о стању система интерне финансијске контроле у јавном сектору, који усваја Влада. Увод Правна тековина поглавља 32 – Финансијски надзор – односи се на усвајање међународно прихваћених стандарда јавне унутрашње финансијске контроле и најбоље праксе ЕУ, као и на њихову примену на цели јавни сектор. Систем унутрашњих финансијских контрола доприноси унапређењу дисциплине и транспарентности у коришћењу јавних средстава, средстава ЕУ, као и заштите финансијских интереса ЕУ. Поглавље 32 обухвата четири главне области: јавна унутрашња финансијска контрола (ПИФЦ), екстерна ревизија, заштита финансијских интереса ЕУ и заштита евра од фалсификовања. Концепт интерне финансијске контроле (ПИФЦ) развила је Европска комисија са циљем да помогне земљама кандидатима у реформи њихових система унутрашњих контрола, као и управљања јавним средствима (националним и средствима ЕУ), примењујући међународне стандарде и најбољу праксу ЕУ. Која је корист од поглавља 32: успешније, ефективније и одговорније трошење буџета на државном и локалном нивоу; стратешко планирање финансија; више контролних механизама; независна врховна ревизорска институција; сузбијање неправилности и превара у коришћењу финансијских средстава. Значај ефективног система интерне финансијске контроле у јавном сектору огледа се у доприносу успешнијем и одговорнијем коришћењу буџетских средстава на државном и локалном нивоу. Истовремено, кроз развој овог система у јавни сектор уводи се нови приступ управљању кроз дефинисање стратешких циљева у обављању делатности и сагледавање ризика, као и кроз успостављање јачих контролних механизама приликом прикупљања и трошења буџетских средстава. На Другој међувладиној конференцији Републике Србије и Европске уније 14. децембра 2015. године у Бриселу отворено је преговарачко поглавље 32 – Финансијски надзор. Регулаторни оквир Систем ИФКЈ уређен


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In