Nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili izgrađuju u cilju ostvarivanja prihoda od najma i/ili povećanja njihove kapitalne vrednosti evidenti­raju se kao investicione nekretnine. Navedene nekret­nine naknadno se vrednuju prema metodi nabavne ili metodi fer vrednosti, u zavisnosti od računovodstvenog okvira koji se primenjuje. Investicione nekretnine naknadno se vrednuju obavezno po fer vrednosti, ako preduzeće koristi MSFI za MSP ili Pravilnik za mikro i druga pravna lica, a ako koristi pune MSFI – ima mogućnost izbora.   Tekst članka  


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In