Ugovor o zakupu poslovnog prostora preduzeća mogu da sklope s fizičkim ili pravnim licima – vlasni­cima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi poslovni događaji koje treba evidentirati u poslovnim knjigama: depozit, zakupnina, režijski troškovi, tekuće održavanje, ulaganja u tuđu imovinu. Nakon utvrđivanja službenog prevoda novog MSFI 16 – Zakupi, njegova primena postaće obavezna i u Srbiji za pravna lica koja primenjuju „pune” MRS/MSFI. Novine koje donosi ovaj MSFI ništa neće promeniti za pravna lica koja koriste MSFI za MSP ili Pravilnik za mikro i druga pravna lica. Članak je koncipiran sa aspekta MSFI za MSP, odnosno Pravilnika, a suštinske izmene koje će doneti novi MSFI 16 navedene su kao informacija jer će isti biti predmet detaljnog pojašnjenja nakon utvrđivanja službenog prevoda od strane Ministarstva finansija. View Fullscreen 48 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Računovodstvo zakupa poslovnog prostora Ugovor o zakupu poslovnog prostora preduzeća mogu da sklope s fizičkim ili pravnim licima – vlasnicima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi poslovni događaji koje treba evidentirati u poslovnim knjigama: depozit, zakupnina, režijski troškovi, tekuće održavanje, ulaganja u tuđu imovinu. Nakon utvrđivanja službenog prevoda novog MSFI 16 – Zaku- pi, njegova primena postaće obavezna i u Srbiji za pravna lica koja primenju- ju „pune” MRS/MSFI. Novine koje donosi ovaj MSFI ništa neće promeniti za pravna lica koja koriste MSFI za MSP ili Pravilnik za mikro i druga prav- na lica. Članak je koncipiran sa aspekta MSFI za MSP, odnosno Pravilnika, a suštinske izmene koje će doneti novi MSFI 16 navedene su kao informaci- ja jer će isti biti predmet detaljnog pojašnjenja nakon utvrđivanja službenog prevoda od strane Ministarstva finansija. Uvod Preduzeća koja ne poseduju svoje poslovne prostore, zbog potreba delatnosti dolaze u situaciju da moraju da uzmu poslovni prostor u zakup, odnosno da sklope Ugovor o zakupu poslov- nog prostora, kojim se zakupodavac obavezuje da zakupcu preda određeni poslovni prostor na ko- rišćenje, a zakupac da mu plati za to ugovorenu zakupninu. Ugovor o zakupu Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – Odluka USJ, 57/89, i „Sl. list SRJ”, br. 31/93 – dalje: ZOO) u poseb- nom odeljku reguliše zakup, i to članovima od 567. do 599. Ugovorom o zakupu obavezuje se za- kupodavac da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu. Dakle,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In