Ugovor o zakupu poslovnog prostora preduzeća mogu da sklope s fizičkim ili pravnim licima – vlasni­cima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi poslovni događaji koje treba evidentirati u poslovnim knjigama: depozit, zakupnina, režijski troškovi, tekuće održavanje, ulaganja u tuđu imovinu. Nakon utvrđivanja službenog prevoda novog MSFI 16 – Zakupi, njegova primena postaće obavezna i u Srbiji za pravna lica koja primenjuju „pune” MRS/MSFI. Novine koje donosi ovaj MSFI ništa neće promeniti za pravna lica koja koriste MSFI za MSP ili Pravilnik za mikro i druga pravna lica. Članak je koncipiran sa aspekta MSFI za MSP, odnosno Pravilnika, a suštinske izmene koje će doneti novi MSFI 16 navedene su kao informacija jer će isti biti predmet detaljnog pojašnjenja nakon utvrđivanja službenog prevoda od strane Ministarstva finansija. Tekst članka


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In