До сада закључени уговори између Републике Србије и других држава уговорница о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: УИДО) у члану 15. Радни однос/Несамосталне личне делатности предвиђају решење према којем се зараде, накнаде и друга слична примања (опцијска куповина акција, коришћење стана, употреба аутомобила, погодности здравственог и животног осигурања) која резидент Републике Србије оствари из радног односа опорезују само у Републици Србији, осим ако се рад обавља у другој држави уговорници. У смислу УИДО-а, радни однос се обавља у другој држави уговорници ако се делатност у односу на коју се исплаћују зараде, накнаде и друга слична примања стварно/физички обавља у тој држави, тј. ако је запослено лице физички присутно у другој држави ради обављања радног односа и обрнуто. У том случају примања која се у другој држави остварују могу да се опорезују у њој. Услов за опорезивање у држави извора јесте да се зараде, накнаде и друга слична примања остварују из радног односа који се обавља у тој држави. Наведени принцип примењује се без обзира на временски период у којем тај доходак (зараде и друга слична примања) може бити плаћен, кредитиран или на било који други начин дефинитивно остварен од стране запосленог. Међутим, члан 15. став 2. УИДО-а (у УИДО-у са Немачком, члан 16) предвиђа да се примања која резидент Републике Србије оствари из радног односа у другој држави уговорници (и обрнуто) опорезују само у држави резидентности (дакле, само у Републици Србији) ако су испуњена три кумулативна услова, и то: 1) Да прималац борави у другој држави у периоду или периодима који укупно не прелазе 183 дана у периоду од дванаест месеци који почиње или се завршава у односној пореској години (у вези са наведеним треба указати на то да раније закључени уговори не садрже услов везан за период од дванаест месеци који почиње или се завршава у односној пореској


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In