Општа правила о праву на рефакцију Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. т. 3) и 5) Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001… и 30/2018) може да оствари купац – крајњи корисник када их користи за транспортне сврхе, односно за грејање, у складу са чланом 39а овог закона. Услов је да ове деривате нафте набавља од увозника, односно произвођача који су платили прописани износ акцизе, као и да је купац платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе. Ако се ови деривати нафте продају купцу – крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера поменутих деривата, право на рефакцију плаћене акцизе купац – крајњи корисник остварује под условом да поседује фискални исечак, односно рачун да је платио деривате нафте. Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. т. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл. гласник РС”, бр. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015 – у даљем тексту: Правилник о рефакцији), ближе су уређени услови, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе из члана 39а Закона о акцизама. Изменама и допунама Правилника о рефакцији (објављеним у „Службеном гласнику РС” бр. 81/2018 – у даљем тексту: Измене Правилника), чије су одредбе ступиле на снагу 3. новембра 2018. године, извршена су усаглашавања са новијим прописима који регулишу превоз терете и путника у друмском саобраћају. Према одредбама Правилника о рефакцији, лице које обавља делатност превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари може да оствари рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став 1. т. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се, као моторно гориво,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In