Popis imovine i obaveza kod korisnika javnih sredstava jedna je od najvažnijih pripremnih aktivnosti koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Posao u vezi sa navedenim popisom imovine i obaveza za pomenuta pravna lica uređen je Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 33/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik o popisu). Iz odredbi Pravilnika o popisu vidljivo je da popisu imovine i obaveza prethode određene aktivnosti (član 4. Pravilnika o popisu), kao i aktivnosti koje slede nakon popisa (član 12. Pravilnika o popisu), pa celokupni posao u vezi sa popisom može da se podeli u četiri faze, i to: – prva faza je posao koji prethodi popisu imovine i obaveza i pripremi sastavljanja finansijskih izveštaja, a u vezi je sa usklađivanjem evidencije i stanja glavne knjige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom; – druga faza odnosi se na usaglašavanje finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskog izveštaja; – treća faza podrazumeva izvršavanje popisa imovine i obaveza u skladu sa aktom o obrazovanju popisnih komisija i planom rada komisija; – četvrta faza predstavlja sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu, donošenje akta o usvajanju izveštaja i njegovo dostavljanje na knjiženje, radi usaglašavanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Usklađivanje evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga i evidencija sa glavnom knjigom Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: vršioci popisa) dužni su da popis i usklađivanje, kao i usaglašavanje finansijske imovine i obaveza vrše sa stanjem na dan 31. decembar godine za koju se vrši popis, što u ovom slučaju znači na dan 31. decembar 2018. godine. U nastavku je dat terminski plan aktivnosti na popisu imovine i obaveza za 2018. godinu:   O   p   i  s      p   o   s   l   o   v   a T   e   r   m   i   n   s   k   i p   l   a   n 2018. 2019. Akt o obrazovanju Popisne komisije rešenje ili odluku donosi direktor ili Upravni odbor najkasnije do 1. decembra Plan rada za redovan godišnji popis sastavlja popisna komisija za koju se obavlja popis i dostavlja ga ovlašćenom licu vršioca popisa najkasnije do 10. decembra Popis nenaplaćenih potraživanja poverilac je dužan da dostavi popis nenaplaćenih potraživanja svom dužniku najkasnije


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In