Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica izmenjen je 8. februara 2019. godine, a propisan je i novi obrazac PDP. Suštinskih promena u tom obrascu nema, tačnije korigovani su opisi u pojedinim pozicijama. Uvod Dana 8. februara 2019. godine u „Službenom glasniku RS” broj 8/2019 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica. U Poslovnom savetniku broj 2/2019, u članku „Sastavljanje Poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu i obračun akontacije za 2019. godinu na obrascu PDP” opisali smo način sastavljanja poreske prijave na obrascu PDP, koji je važio pre pomenutih izmena, a od 16. februara 2019, stupanjem na snagu novog Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica, zamenjen je novim obrascem PDP. Svi komentari koji su tada dati ne menjaju se, samo se na rednim brojevima obrasca koriguju opisi/nazivi pozicija. Suština izmena U novom obrascu PDP izmenjeni su opisi sledećih pozicija: 1 Poreska osnovica (red. br. 65 PB1 ili red. br. 16 PBPJ), 4.1 je brisana, 4.4 SU – izbrisan je SU2, 6.1 je brisana, 6.2 je brisana, 1 Ostatak dobiti (red. br. 58 PB1 ili red. br. 16 PBPJ), 4.2 SU – izbrisan je SU2. Poresku prijavu na obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, koja je propisana Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 30/15 i 101/16), obveznik podnosi i posle stupanja na snagu novog pravilnika, i to u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu za 2017. godinu, odnosno u slučaju podnošenja poreske prijave koju je obveznik propustio da podnese za 2017. godinu. Odredbe novog pravilnika koje se odnose na podnošenje poreske prijave u slučaju obustave postupka likvidacije, odnosno obustave postupka stečaja, primenjuju se od 1. aprila 2019. godine.


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In