Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица измењен је 8. фебруара 2019. године, а прописан је и нови образац ПДП. Суштинских промена у том обрасцу нема, тачније кориговани су описи у појединим позицијама. Увод Дана 8. фебруара 2019. године у „Службеном гласнику РС” број 8/2019 објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица. У Пословном саветнику број 2/2019, у чланку „Састављање Пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица за 2018. годину и обрачун аконтације за 2019. годину на обрасцу ПДП” описали смо начин састављања пореске пријаве на обрасцу ПДП, који је важио пре поменутих измена, а од 16. фебруара 2019, ступањем на снагу новог Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица, замењен је новим обрасцем ПДП. Сви коментари који су тада дати не мењају се, само се на редним бројевима обрасца коригују описи/називи позиција. Суштина измена У новом обрасцу ПДП измењени су описи следећих позиција: 1 Пореска основица (ред. бр. 65 ПБ1 или ред. бр. 16 ПБПЈ), 4.1 је брисана, 4.4 СУ – избрисан је СУ2, 6.1 је брисана, 6.2 је брисана, 1 Остатак добити (ред. бр. 58 ПБ1 или ред. бр. 16 ПБПЈ), 4.2 СУ – избрисан је СУ2. Пореску пријаву на обрасцу ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на добит правних лица, која је прописана Правилником о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 30/15 и 101/16), обвезник подноси и после ступања на снагу новог правилника, и то у случају подношења измењене пореске пријаве за пореску пријаву поднету за 2017. годину, односно у случају подношења пореске пријаве коју је обвезник пропустио да поднесе за 2017. годину. Одредбе новог правилника које се односе на подношење


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In