Изменама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе 28. децембра 2018. године прописани су нови обрасци за вршење обрачуна пореске амортизације сталних средстава разврстаних у I групу – образац ОА/I и нематеријалних средстава – образац ОА/Н – која су постала расположива за коришћење од 1. јануара 2018. године. Усвајањем поновних измена Правилника 8. фебруара 2019. године прописани обрасци тада су укинути. Увод Дана 8. фебруара 2019. године у „Службеном гласнику РС” број 8/2019 објављен је Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе. У Пословном саветнику број 2/2019, у чланку „Обрачун пореске амортизације за 2018. годину” описали смо поступак обрачуна пореске амортизације и скренули смо пажњу на нефункционалност „нових” образаца ОА/И и ОА/Н, који су занемарили неопходност података о времену коришћења средстава за она која нису била у употреби целе године.   Изменама Правилника укинути су образац ОА/I и ОА/Н, а с обзиром на то да нови обрасци нису прописани, обрачун пореске амортизације непокретности (сталних средстава разврстаних у групу I) и нематеријалних средстава (која су постала расположива за коришћење од 1. јануара 2018. године и на која се примењује пропорционални метод) вршиће се у слободној форми. Пример слободне форме обрачуна пореске амортизације некретнина У пореској евиденцији предузећа НЕП 1. 1. 2018. године исказани су подаци о непокретностима, тачније зграда А и складиште Б: Стално средство Набавна вредност Исправка вредности Неотписана вредност 31. 12. 2017. Зграда А 30.000.000 6.000.000 24.000.000 Складиште Б 15.000.000 2.250.000 12.750.000 УКУПНО 45.000.000 8.250.000 36.750.000   У марту 2018. године извршено је додатно улагање у зграду А, које се признаје, у складу са МРС/МСФИ, у износу од 3.000.000 динара. Додатно улагање постало је расположиво за коришћење 1. априла 2018. године. У јуну 2018. године НЕП је купило још један пословни простор –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In