Izmenama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe 28. decembra 2018. godine propisani su novi obrasci za vršenje obračuna poreske amortizacije stalnih sredstava razvrstanih u I grupu – obrazac OA/I i nematerijalnih sredstava – obrazac OA/N – koja su postala raspoloživa za korišćenje od 1. januara 2018. godine. Usvajanjem ponovnih izmena Pravilnika 8. februara 2019. godine propisani obrasci tada su ukinuti. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 7 AKTUELNA TEMA Uvod Dana 8. februara 2019. godine u „Službenom glasniku RS” broj 8/2019 objavljen je Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po gru- pama i načinu utvrđivanja amortizacije za pore- ske svrhe. U Poslovnom savetniku broj 2/2019, u članku „Obračun poreske amortizacije za 2018. godi- nu” opisali smo postupak obračuna poreske amortizacije i skrenuli smo pažnju na nefunk- cionalnost „novih” obrazaca OA/I i OA/N, koji su zanemarili neophodnost podataka o vremenu korišćenja sredstava za ona koja nisu bila u upo- trebi cele godine. ë Izmenama Pravilnika ukinuti su obrazac OA/I i OA/N, a s obzirom na to da novi obrasci nisu propisani, obra- čun poreske amortizacije nepokretnosti (stalnih sredstava razvrstanih u grupu I) i nematerijalnih sredstava (koja su postala raspoloživa za korišćenje od 1. januara 2018. godine i na koja se prime- njuje proporcionalni metod) vršiće se u slobodnoj formi. Primer slobodne forme obračuna poreske amortizacije nekretnina U poreskoj evidenciji preduzeća NEP 1. 1. 2018. godine iskazani su podaci o nepokretnostima, tačnije zgrada A i skladište B: Stalno sredstvo Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Neotpisana vrednost 31. 12. 2017. Zgrada A 30.000.000 6.000.000 24.000.000 Skladište B 15.000.000 2.250.000 12.750.000 UKUPNO 45.000.000 8.250.000 36.750.000 U martu 2018. godine izvršeno je dodatno ula- ganje u zgradu A, koje se priznaje, u skladu sa MRS/ MSFI, u iznosu od 3.000.000 dinara. Dodatno ulaganje postalo je raspoloživo za korišćenje 1. aprila 2018. godine. U junu 2018. godine NEP je kupilo još jedan po- slovni prostor – Poslovni prostor C, čija je na- bavna vrednost 18.000.000 dinara, a u upotrebu je stavljen 1. jula 2018. godine. Skladište B je 12. septembra 2018. godine pro- dato. Obračun poreske amortizacije prikazan je u tabeli 1. Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Nova izmena Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe Izmenama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe 28.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In