(podsetnik)  U cilju pravilne primene Zakona o PDV-u podsećamo obveznike PDV-a na izmene i dopune Zakona o PDV-u izvršene u 2017. i 2018. godini, koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine. View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 109 POREZI Uvod 1. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017) – članom 14. propisano je da će se odredbe čl. 2. i 7. ovog zakona primenjivati od 1. januara 2019. godine, osim odredbe člana 2. ovog zakona, koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona. 2. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 30/2018) – članom 6. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, a primenjivaće se od 1. jula 2018. godine, osim odredaba člana 4. ovog zakona, koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine. Novi uslovi za primenu poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV-a za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017) – članom 14. propisano je da će se odredbe čl. 2. i 7. ovog zakona primenjivati od 1. januara 2019. godine, osim odredbe člana 2. ovog zakona, koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona. Članom 2. izmenjen je član 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 108/16), odnosno propisani su novi uslovi za primenu poreskog oslobođenja sa pravom na od- bitak prethodnog poreza obveznika PDV-a za promet dobara koje putnik otprema u inostran- stvo u ličnom prtljagu. U skladu sa ovom izmenom, PDV ne plaća se na promet dobara koja putnik otprema u inostran- stvo u ličnom prtljagu, u nekomercijalne svrhe, ako: (1) putnik u Republici Srbiji nema prebiva- lište ni boravište; (2) dobra se otpremaju pre isteka tri kalen- darska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara; (3) ukupna vrednost isporučenih dobara veća je od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključu- jući PDV (pre ove izmene propisana vrednost iznosila je 150 EUR); (4) obveznik PDV-a poseduje dokaze da je put- nik otpremio dobra u inostranstvo. Ovo
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In