(подсетник)  У циљу правилне примене Закона о ПДВ-у подсећамо обвезнике ПДВ-а на измене и допуне Закона о ПДВ-у извршене у 2017. и 2018. години, које се примењују од 1. јануара 2019. године.  Увод Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) – чланом 14. прописано је да ће се одредбе чл. 2. и 7. овог закона примењивати од 1. јануара 2019. године, осим одредбе члана 2. овог закона, која садржи овлашћење за доношење подзаконског акта, која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона. Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018) – чланом 6. прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, а примењиваће се од 1. јула 2018. године, осим одредаба члана 4. овог закона, које ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.   Нови услови за примену пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ-а за промет добара које путник отпрема у иностранство у личном пртљагу Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) – чланом 14. прописано је да ће се одредбе чл. 2. и 7. овог закона примењивати од 1. јануара 2019. године, осим одредбе члана 2. овог закона, која садржи овлашћење за доношење подзаконског акта, која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона. Чланом 2. измењен је члан 24. став 1. тачка 4) Закона о ПДВ-у („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/16), односно прописани су нови услови за примену пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ-а за промет добара које путник отпрема у иностранство у личном пртљагу. У складу са овом изменом, ПДВ не плаћа се на промет добара


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In