– примена у сталним пословним јединицама –  Добит предузећа државе уговорнице опорезује се само у тој држави, осим ако предузеће обавља пословање у другој држави уговорници преко сталне пословне јединице која се у њој налази. Ако предузеће обавља пословање у другој држави уговорници преко сталне пословне јединице, добит предузећа може да се опорезује у тој другој држави, али само до износа који се приписује наведеној сталној пословној јединици.  Увод Српски Нацрт уговора, који делегацији Републике Србије служи као полазна основа за преговоре, као и до сада закључени уговори о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: УИДО), у члану 7. (Добит од пословања) прописују да се „добит предузећа државе уговорнице (под којим се, у складу са чланом 3. (Опште дефиниције) став 1. тачка 8) УИДО-а, подразумева предузеће којим руководи резидент државе уговорнице – прим. Д. Д.) опорезује само у тој држави, осим ако предузеће обавља пословање у другој држави уговорници преко сталне пословне јединице која се у њој налази (стална пословна јединица нема правни субјективитет, због чега право на погодности из УИДО-а не „вуче” самостално, већ преко матичне компаније – прим. Д. Д.). Ако предузеће обавља пословање у другој држави уговорници преко сталне пословне јединице, добит предузећа може да се опорезује у тој другој држави, али само до износа који се приписује наведеној сталној пословној јединициˮ, а то је добит коју би наведена стална пословна јединица остварила да је пословала као посебно и одвојено предузеће које обавља исте или сличне делатности, под истим или сличним условима, и то потпуно самостално са предузећем чија је стална пословна јединица (принцип приписивости добити). У смислу ових одредби, под изразом „предузеће Републике Србије” у уговорима о избегавању двоструког опорезивања подразумевају се привредна друштва и друга правна лица, укључујући и предузетнике. Пример: Пословање преко огранка који има статус сталне пословне јединице Компанија која је резидент Аустрије


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In