– primena u stalnim poslovnim jedinicama –  Dobit preduzeća države ugovornice oporezuje se samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dobit preduzeća može da se oporezuje u toj drugoj državi, ali samo do iznosa koji se pripisuje navedenoj stalnoj poslovnoj jedinici.  Uvod Srpski Nacrt ugovora, koji delegaciji Republike Srbije služi kao polazna osnova za pregovore, kao i do sada zaključeni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO), u članu 7. (Dobit od poslovanja) propisuju da se „dobit preduzeća države ugovornice (pod kojim se, u skladu sa članom 3. (Opšte definicije) stav 1. tačka 8) UIDO-a, podrazumeva preduzeće kojim rukovodi rezident države ugovornice – prim. D. D.) oporezuje samo u toj državi, osim ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi (stalna poslovna jedinica nema pravni subjektivitet, zbog čega pravo na pogodnosti iz UIDO-a ne „vuče” samostalno, već preko matične kompanije – prim. D. D.). Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dobit preduzeća može da se oporezuje u toj drugoj državi, ali samo do iznosa koji se pripisuje navedenoj stalnoj poslovnoj jediniciˮ, a to je dobit koju bi navedena stalna poslovna jedinica ostvarila da je poslovala kao posebno i odvojeno preduzeće koje obavlja iste ili slične delatnosti, pod istim ili sličnim uslovima, i to potpuno samostalno sa preduzećem čija je stalna poslovna jedinica (princip pripisivosti dobiti). U smislu ovih odredbi, pod izrazom „preduzeće Republike Srbije” u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja podrazumevaju se privredna društva i druga pravna lica, uključujući i preduzetnike. Primer: Poslovanje preko ogranka koji ima status stalne poslovne jedinice Kompanija koja je rezident Austrije za potrebe obavljanja konkretnog posla (montaža industrijske ili komercijalne opreme ili izgradnja objekta) namerava da u Republici Srbiji osnuje ogranak koji ima status njene stalne poslovne jedinice. Od ukupno planirane vrednosti posla, jedna trećina sredstava biće utrošena na izradu projektne dokumentacije (izradiće se u Austriji – u centrali matične kompanije), dok će ostale dve trećine predstavljati vrednost radova koji će se obaviti u Republici Srbiji. Imajući u vidu prethodno navedeni „princip pripisivosti dobitiˮ, u konkretnom slučaju Republika Srbija će, kao država izvora prihoda stalne poslovne jedinice, moći da oporezuje samo dve trećine sredstava od ukupnog iznosa koji će biti isplaćen
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In