Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018 – у даљем тексту: ЗПППА) ступио је на снагу 16. децембра 2018. године, а примењује се од 1. марта 2019. године. Увод Најважније измене односе се на: укидање овлашћења Пореској управи у области игара на срећу, односно од 1. марта 2019. г. поступак обављања послова државне управе у области игара на срећу не уређује ЗПППА, већ ови послови прелазе у надлежност Управе за игре на срећу; давање права Пореској управи да доноси решења о утврђивању пореза и без изјашњавања пореског обвезника о чињеницама које су од значаја за утврђивање обавезе, у случају када се утврђивање врши на основу података из евиденција надлежних органа, при чему порески обвезник није поднео пореску пријаву; установљавање обавезе за органе територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавна предузећа и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења (нпр. нотари) да, на захтев органа јединице локалне самоуправе, доставе податке којима располажу, а који су од значаја за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе. Послови државне управе у области игара на срећу Укинута су овлашћења Пореској управи у области игара на срећу, односно од 1. марта 2019. г. поступак обављања послова државне управе у области игара на срећу не уређује ЗПППА, већ ови послови прелазе у надлежност Управе за игре на срећу. Овде треба подсетити на то да је Пореска управа преузела обављање послова државне управе у области игара на срећу, у складу са прописима којима се уређују игре на срећу, од Управе за игре на срећу Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији  („Сл. гласник РС”, бр. 93/2012). Право Пореске управе да доноси решење о утврђивању пореза и без изјашњавања пореског обвезника о чињеницама Пореска управа добија право да доноси решења


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In