У оквиру активности на спровођењу мера економске реформе у складу са економском и социјалном политиком Владе, Народна скупштина Републике Србије донела је и Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018 од 8. 12. 2018. године (у даљем тексту: Измене Закона). Измене Закона ступиле су на снагу 16. децембра 2018. године, а датум почетка примене појединих одредби Измена Закона биће наведен у наредном коментару. У Закону о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон) последњим изменама утврђене су битне новине о којима ће бити речи у наставку. Новине приликом изузимања из дохотка за опорезивање У члану 9. Закона, који регулише изузимања из дохотка за опорезивање, бележи се неколико новина: Иновирана је тачка 9), којом је сада прописано да се не плаћа порез на доходак грађана на примања остварена по основу помоћи у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана породице запосленог – до 67.145 динара. У вези са овом одредбом треба подсетити на то да се, сходно члану 10. Закона, чланом породице, у смислу овог закона, сматрају брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и усвојилац обвезника. Допуњена је тачка 17), којом је сада прописано да се, поред пензије и инвалиднина које се остварују по основу права из обавезног пензијског и инвалидског осигурања, порез на доходак не плаћа ни на примања остварена по основу накнада уз пензију. Ради потпуног појашњења пореског третмана исплата запосленима за чијим је радом престала потреба, у тачки 19) прецизира се да се не плаћа порез на доходак грађана на примања остварена по основу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In