– примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код јавних предузећа –   Закон о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава усвојен је и објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018 дана 8. 12. 2018. године. Ова измена је део фазног напуштања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и односи се пре свега на оне кориснике јавних средстава који су имали обавезу уплате средстава по овом основу у буџет, и то на републичка и локална јавна предузећа, при чему ће зараде запосленима у поменутим корисницима јавних средстава од 1. јануара 2019. године бити увећане 5%, односно умањење које је до сада било 10%, смањено је на 5%. Увећање зараде запослених у јавним предузећима за 5% од 1. јануара 2019. године   Увод: Контрола обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС”, бр. 116/14 – у даљем тексту: Закон) ступио је на правну снагу 28. новембра 2014. године, а примењује се почев од исплате плате, односно зараде за новембар 2014. године. Закон о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава усвојен је и објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 95/2018 дана 8. 12. 2018. године. Ова измена је део фазног напуштања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и односи се пре свега на оне кориснике јавних средстава који


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In