– primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod javnih preduzeća –   Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava usvojen je i objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 95/2018 dana 8. 12. 2018. godine. Ova izmena je deo faznog napuštanja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i odnosi se pre svega na one korisnike javnih sredstava koji su imali obavezu uplate sredstava po ovom osnovu u budžet, i to na republička i lokalna javna preduzeća, pri čemu će zarade zaposlenima u pomenutim korisnicima javnih sredstava od 1. januara 2019. godine biti uvećane 5%, odnosno umanjenje koje je do sada bilo 10%, smanjeno je na 5%. Uvećanje zarade zaposlenih u javnim preduzećima za 5% od 1. januara 2019. godine   View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 23 AKTUELNA TEMA Uvećanje zarade zaposlenih u javnim preduzećima za 5% od 1. januara 2019. godine Uvod: Kontrola obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. Glasnik RS”, br. 116/14 – u daljem tekstu: Zakon) stupio je na pravnu snagu 28. no- vembra 2014. godine, a primenjuje se počev od is- plate plate, odnosno zarade za novembar 2014. godine. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pri- vremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava usvo- jen je i objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 95/2018 dana 8. 12. 2018. godine. Ova izmena je deo faznog napuštanja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu pla- ta, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i odnosi se pre svega na one korisnike javnih sredstava koji su imali obavezu uplate sredstava po ovom osnovu u budžet, i to na republička i lokalna javna predu- zeća, pri čemu će zarade zaposlenima u pomenu- tim korisnicima javnih sredstava od 1. januara 2019. godine biti uvećane 5%, odnosno umanjenje koje je do sada bilo 10%, smanjeno je na 5%. Predmet oporezivanja Odredbama člana 1. Zakona utvrđeno je da se ovim zakonom privremeno uređuje osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In