Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2019. години објављен је у „Службеном гласнику РС” број 10/2019, а ступио је на снагу 16. 2. 2019. године. Наведеним правилником прописују се начин и садржај извештавања јединица локалне власти о планираним и извршеним расходима директних и индиректних корисника средстава буџета јединица локалне власти (у даљем тексту: корисници буџета) за плате по изворима прихода у 2019. години. Попуњени обрасци ПЛ-1 и ПЛ-2 достављају се, у складу са Правилником, до 15. у месецу за претходни месец. Увод Према члану 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС”, број 95/2018 – у даљем тексту: Закон), јединице локалне власти у 2019. години могу да планирају укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да: масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017).   Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.), односно за масу средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти у којима се плате запослених финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412. Тако планирана укупна маса средстава за плате увећаће се код корисника средстава буџета локалне власти за 7%, осим у установама социјалне заштите у којима повећање износи 9%. Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In