Након измена у Закону о порезу на добит од 8. децембра 2018. године остала је отворена дилема како ће порески обвезници приликом састављања пореског биланса за 2018. годину попунити наведени образац за одређене ставке које су поменутим изменама Закона ступиле на снагу одмах, односно приликом утврђивања и плаћања пореске обавезе почев од 2018. године, с обзиром на то да сада већ стари образац није обухватао те позиције. У новом обрасцу ПБ 1, који почетком примене Правилника 16. фебруара 2019. године замењује стари образац, промењени су описи под појединим редним бројевима, чиме је разрешена поменута дилема. Увод Дана 8. фебруара 2019. године у „Службеном гласнику РС” број 8/2019 објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица. У Пословном саветнику број 2/2019, у чланку „Састављање пореског биланса за 2018. годину на обрасцу ПБ 1” описали смо начин састављања пореског биланса на обрасцу ПБ 1 који је важио пре поменутих измена, којима се стари образац ставља ван снаге, а од 16. фебруара 2019, ступањем на снагу новог Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица, замењен је новим обрасцем ПБ 1. Сви коментари који су тада дати не мењају се, само се на редним бројевима који су претрпели измену описа додају расходи односно приходи који су предмет (не)признавања у пореском билансу. Суштина измена Измене Правилника о пореском билансу извршене су првенствено с циљем прописивања позиција у пореском билансу у оквиру којих ће се исказивати приходи и расходи за чије (не)признавање су прописана нова правила изменама Закона о порезу на добит од 8. децембра 2018. године. Притом, измене се врше у циљу усклађивања начина исказивања података у пореском билансу са изменама које су у примени почев од


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In